De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De wilde kivietsbloem en haar bestuiving

meeldraadlengtes gedurende de bloei en de betekenis ervan voor bestuiving

De wilde kivietsbloem en haar bestuiving

meeldraadlengtes gedurende de bloei en de betekenis ervan voor bestuiving

Samenvatting

De Wilde kievitsbloem is een in het vroege voorjaar bloeiende bolgewas uit de familie van lelieachtigen (Liliaceae). De Wilde kievitsbloem is in haar verspreiding in Nederland grotendeels beperkt tot het stroomgebied van het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht. Hier komen elk voorjaar nog enkele miljoenen exemplaren tot bloei, toch lijkt de soort zich hier nauwelijks te verjongen. De reden hiervan zou kunnen zijn dat de bloem door beperkte kruisbestuiving slecht tot zaadzetting komt.Leidend in dit onderzoek was een hypothese waarbij de Wilde kievitsbloem bij het uitblijven van bestuiving door hommels, beschikt over verlengde meeldraden en hiermee voor zelfbestuiving zorgt. Op basis van deze hypothese zijn er verspreid over de gehele populatie bemonsteringen gedaan aan de lengte verhoudingen van de meeldraden ten opzichte van de stamper. Ook is er gekeken naar de bloem bezoekende insecten van de Wilde kievitsbloem. Een ander belangrijk aspect in het onderzoek was het monitoren van het verloop van de bloei van een aantal planten in een deelgebied binnen de meta-populatie. Om eventueel een relatie te kunnen leggen tussen de meeldraad stamperverhouding en daarmee dus de vitaliteit van populaties, is ook gekeken naar het gevoerde beheer. Door middel van literatuurstudie is duidelijkheid verkregen over de ecologie van de Wilde kievitsbloem en de rol van zelfbestuiving bij een afname van vitaliteit. Het doel van het onderzoek is dan ook om inzicht geven in de vitaliteit van de onderlinge populaties aan de hand van de meeldraad stamper verhoudingen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Brandhof Natuur en Platteland
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk