De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effecten van vraat en bioturbatie op submerse watervegetatie

onderzoek naar de oorzaken van de slechte groei van submerse watervegetatie als gevolg van vraat en bioturbatie in de Stichts Ankeveense Plas en Terra Nova plas

Effecten van vraat en bioturbatie op submerse watervegetatie

onderzoek naar de oorzaken van de slechte groei van submerse watervegetatie als gevolg van vraat en bioturbatie in de Stichts Ankeveense Plas en Terra Nova plas

Samenvatting

Veengebieden zijn voor Nederland en misschien wel voor de gehele wereld van groot belang wanneer je kijkt naar de bijzondere natuurwaarden die zij bieden. Deze natuurwaarden worden beschermd door meerdere instanties op basis van de doelen die aan deze gebieden zijn gesteld vanuit, onder andere de Kaderrichtlijn water en Natura 2000 voor beschermde soorten en habitattypen. Vanwege deze doelen gelden er eisen zoals het opstellen van een beheerplan en het treffen van uitvoeringsmaatregelen ter behoud van de natuurwaarden. Voor de twee veenplassen waar dit onderzoek is verricht, voldoet de submerse (ondergedoken) watervegetatie niet aan de doelstellingen, terwijl het water schoon genoeg is en de lichtintensiteit voldoende zou moeten zijn. Er moeten dus andere oorzaken aan de orde zijn. Een verwachting die is opgesteld, is dat vraat en bioturbatie mogelijke oorzaken zijn voor het achterblijven van de aangroei van submerse vegetatie.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Bureau Waardenburg
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk