De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Realisatieplan SNL beheertypen gronden Siemons

Realisatieplan SNL beheertypen gronden Siemons

Samenvatting

De gronden Siemons liggen op de grens tussen de hoger gelegen zandgronden en de lagere veenbodems langs het Merkske. Het Merkske stroomt door het projectgebied en verdeelt deze in twee delen met elk een eigen hydrologische systeem. De meeste graslanden hebben het karakter van een verdroogd en vergrast dotterbloemhooiland. In het gebied lijkt, vermoedelijk door binding van fosfaten aan ijzer, slechts weinig fosfaat beschikbaar te zijn voor de planten. Het huidige hydrologische systeem is sterk beïnvloed ten behoeve van de landbouw. De flora en fauna van de gronden Siemons zijn hierdoor sterk onder druk komen te staan. Ten noorden van het Merkske komt in de winter en in het voorjaar zowel basenrijke als lokale basenarme kwel tot het maaiveld. Het zuidelijke deel bevat lokale kwel met een lagere kweldruk. In de zomer en nazomer is de druk van het basenrijke grondwater dusdanig laag waardoor deze de wortelzone niet bereikt. Het Merkske is sterk verdiept en onttrekt in de droge periode grondwater uit het maaiveld. Bij het verdiepen van het Merkske is een schoningswal ontstaan doordat beekslib op de oevers is geloosd. Daarnaast ontstaan regenwaterlenzen doordat regenwater vanwege de aanwezigheid van de schoningswal niet kan worden afgevoerd.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerStaatsbosbeheer
Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk