De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar de invloed van een zevental maatregelen welke zich vooral toespitsen op het maaibeheer op de flora en fauna, verspreid over 23 uitgezette routes. Het maaibeheer heeft invloed op de soortenrijkdom, de vegetatiestructuur en op de nectarvoorziening. Vlinders hebben een heterogene structuur in de vegetatie nodig om zich te kunnen oriënteren en voort te planten. Als een perceel in één keer gemaaid wordt, verdwijnen plots voedselbronnen voor de vlinders en gaan er veel eieren en rupsen verloren. Toevluchtstroken, stroken die niet gemaaid worden (ook wel gefaseerd maaien genoemd), zijn van groot belang voor vlinders. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal graslandvlinders in deze stroken aanzienlijk vergoot na een maaibeurt.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Vlinderstichting
It Fryske Gea
Collectief It Lege Midden
Datum2018-08-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk