De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effecten van bodemverzuring door stikstofdepositie op broedvogels van bossen op hoge zandgronden in Nederland

Open access

Effecten van bodemverzuring door stikstofdepositie op broedvogels van bossen op hoge zandgronden in Nederland

Open access

Samenvatting

Recente bevindingen in bossen op hoge zandgronden van de Veluwe wijzen op calciumdeficiëntie bij mezen, veroorzaakt door versnelde bodemverzuring als gevolg van stikstofdepositie. Calciumdeficiëntie kan bij broedvogels leiden tot verminderd broedsucces en afnemende populatietrends. Het doel van dit afstudeeronderzoek was: bepalen of er verschillen zijn in populatietrends en broedsucces van bosvogels op voedselarme zandgronden in Nederland met verschillende maten van verzuringgevoeligheid en stikstofbelasting.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerSOVON
Radboud Universiteit Nijmegen
Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk