De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effecten verfijning SOBEK-Model

het effect van het toevoegen van B-watergangen inclusief begroeiingsweerstand en riooloverstort aan het bestaande SOBEK-model van het DAS-gebied op de berekende debieten, waterstanden en inundaties

Open access

Effecten verfijning SOBEK-Model

het effect van het toevoegen van B-watergangen inclusief begroeiingsweerstand en riooloverstort aan het bestaande SOBEK-model van het DAS-gebied op de berekende debieten, waterstanden en inundaties

Open access

Samenvatting

Sinds 2003 dient Waterschap Aa en Maas haar stroomgebied te toetsen aan inundaties vanuit het oppervlaktewater. Deze toetsing vindt plaats met een automatisch aangemaakt SOBEK-model van het stroomgebied van Waterschap Aa en Maas. In 2008 is het Nationaal Bestuursakkoord Water aangepast door de betrokken partijen en is afgesproken dat de toetsing periodiek dient te worden herhaald. In 2018/2019 staat de volgende toetsing op de planning, deze gaat anders verlopen dan de voorgaande. Dit komt omdat er vanuit analyse van neerslagreeksen door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) blijkt dat er nu 15% meer neerslag valt dan in de jaren 80’. Verder zijn er gedurende de zomermaanden meer én intensievere buien en lijkt het erop dat dit in de toekomst nog vaker voor gaat vallen. In de toetsing 2018/2019 zal er dus met intensievere buien worden gerekend. Ook wil het waterschap het automatisch aangemaakt SOBEK-model in de toekomst gaan gebruiken om specifieke neerslagsituaties door te rekenen om zo knelpunten in kaart te brengen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingLand- en Watermanagement
PartnerWaterschap Aa en Maas
Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk