De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwikkeling van alternatieve waardeketens op natte veenbodem

lisdodde voor isolatie en cranberry voor sap of compote : eindrapport Better Wetter Fase 2, deelproject Veenmarktplaats

Open access

Ontwikkeling van alternatieve waardeketens op natte veenbodem

lisdodde voor isolatie en cranberry voor sap of compote : eindrapport Better Wetter Fase 2, deelproject Veenmarktplaats

Open access

Samenvatting

Eindrapport van het deelproject Veenmarktplaats. In het project is de afgelopen drie jaar (begin 2019-begin 2022) de waardecreatie en economische potentie onderzocht van verschillende natte teelten: lisdodde en cranberryteelt in combinatie met veenmos. De teeltaspecten van lisdodde zijn vastgelegd in de eindrapportage van het deelproject Paludicultuur. Binnen het project Veenmarktplaats lag de nadruk op de commerciële toepassing van lisdodde, vooral vanwege de marktvraag die tijdens dit project groeide vanwege duurzaamheidsambities van met name Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD). BGDD heeft ambitie om lisdodde toe te passen als isolatiemateriaal in de vorm van inblaasisolatie. De vraag is onder welke voorwaarden lisdoddeteelt voor inblaasisolatie een economisch rendabel verdienmodel kan vormen voor boeren en ketenpartijen.

OrganisatieVan Hall Larenstein
LectoraatDuurzame Watersystemen
Datum2022-06-18
TypeBoek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk