De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De warmtetransitie en de koppelkansen met andere opgaven

een onderzoek naar hoe een kleine gemeente gebruik kan maken van de koppelkansen die de warmtetransitie biedt

Open access

De warmtetransitie en de koppelkansen met andere opgaven

een onderzoek naar hoe een kleine gemeente gebruik kan maken van de koppelkansen die de warmtetransitie biedt

Open access

Samenvatting

Brede maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen, zoals de energie- en warmtetransitie, zorgen voor meer taken en verantwoordelijkheden op lokaal niveau; de gemeenten. De planvorming en uitvoering van een gebiedsgerichte transitie vraagt veel van een gemeentelijke organisatie, zowel organisatorisch als qua expertise. Het is voor (kleine) gemeenten daarmee belangrijk om handvatten te hebben in het proces van warmtetransitie, waar zij (meer dan de grotere gemeenten) kampen met krapte en kwetsbaarheid in de zin van expertise en organisatorische capaciteit. Het slim benutten van koppelkansen, opgaven buiten de warmtetransitie die op dezelfde leefomgeving afkomen, kan hierbij helpen. Gezien er nog niet lang aan de warmtetransitie wordt gewerkt, is er meer inzicht nodig in welke opgaven, in welke situatie, slim gecombineerd kunnen worden met de warmtetransitie. Het doel van dit onderzoek is om een handelingskader te schetsen voor kleine gemeenten voor het vinden en realiseren van koppelingen in de uitvoering van de warmtetransitie.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
Datum2023-04-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk