De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Quickscan energiezuinige wijken in Nederland

Inspiratiedocument voor gebiedsontwikkeling Steenbrugge, Deventer

Quickscan energiezuinige wijken in Nederland

Inspiratiedocument voor gebiedsontwikkeling Steenbrugge, Deventer

Samenvatting

De gemeente Deventer is bezig met de voorbereiding van de besluitvorming over de energieambities van de wijk Steenbrugge. Ten behoeve van de besluitvorming wil het college van B&W graag inzicht in de kosten en baten van verschillende varianten, en in­ zicht in de ambities die elders in Nederland worden gerealiseerd op het gebied van ener­giezuinig bouwen. Er zijn diverse woonwijken in Nederland gerealiseerd of in voorbereiding die (vrijwel) energieneutraal ontwikkeld worden: er is geen netto input van fossiele brandstoffen, door een combinatie van energiebesparing in de woningen, duurzame collectieve systemen voor warmte en / of koeling en duurzame opwekking van elektriciteit in of nabij de wijk. Aansprekende voorbeelden zijn onder meer Etten Leur, Breda, Heerhugowaard, Leeu­warden en Apeldoorn. De ‘EPL Monitor 2006’ van SenterNovem zet de belangrijkste wij­ken op een rijtje, maar daarnaast zijn er inmiddels meer wijken die een zeer hoge ener­gieambitie hebben vastgelegd in Bestemmingsplan en / of Programma van Eisen, of in convenanten en afspraken op hoofdlijnen. 
 
Naast de grote woonwijken zijn op diverse plaatsen woningen gerealiseerd die op zichzelf vrijwel of geheel energieneutraal zijn. Gerealiseerde voorbeelden zijn onder meer be­schreven in de ‘Quick Scan zeer energiezuinige woningen’ in opdracht van PEGO. Recen­telijk zijn enkele tientallen zeer energiezuinige projecten in gang gezet met ondersteuning van de UKR­regeling (Unieke Kansen Regeling) van Senternovem. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie BBT
LectoraatDuurzame Leefomgeving
Datum2008-12-01
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk