De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beter leren door leiderschap

naar een doorstart voor onderwijskundig leiderschap

Beter leren door leiderschap

naar een doorstart voor onderwijskundig leiderschap

Samenvatting

Op dinsdag 19 januari 2010 heeft lector dr.Jeroen Imants zijn lectorale intreerede met als thema 'Beter leren door leiderschap ' in verkorte vorm uitgesproken bij de installatie als lector 'Onderwijskundig leiderschap '. Opbrengstgericht werken in klas en school komt niet als vanzelf of via voorschriften van de overheid tot stand. Het leiderschap in en rond de school, en meer in het bijzonder het onderwijskundig leiderschap, speelt hierbij een belangrijke rol (Inspectie van het Onderwijs, 2009b). Met onderwijskundig leiderschap wordt leiderschap in en rond de school bedoeld dat van invloed is op het leren van de leerlingen in de scholen. Onderwijskundig leiderschap is gericht op het beïnvloeden van de voortgaande interactie tussen onderwijzen door de leraar en leren door de leerling met betere leerresultaten als doel. Betere leerresultaten komen tot stand door bijsturing, verbetering en vernieuwing van instructie en begeleiding door de leraar. Werken aan bijsturing, verbetering en vernieuwing van instructie en begeleiding wordt hier opgevat als leren door de leraar of voortgaande professionele ontwikkeling. Bij het verbeteren van de opbrengsten van het onderwijs in scholen, mede op basis van nieuwe inzichten in leren, vakdidactiek en instructie, nemen concrete initiatieven voor professionele ontwikkeling van leraren een belangrijke plaats in. Onderwijskundig leiderschap is gericht op het stimuleren en richten van de professionale ontwikkeling van leraren met het oog op beter leren door de leerlingen. De afgelopen jaren hebben nieuwe benaderingen van schoolleiderschap, zoals transformatief eiderschap en gespreid leiderschap ( 'distributed leadership '), de aandacht getrokken. Onderwijskundig leiderschap wordt in deze bijdrage weer centraal gesteld, en daarom wordt gesproken van een doorstart. Bij deze doorstart wordt gebruikgemaakt van de inzichten in leidinggeven aan leren en onderwijzen die de genoemde recente benaderingen hebben opgeleverd.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Lerarenopleiding Edith Stein
LectoraatOnderwijskundig Leiderschap
Datum2010-01-01
TypeLezing
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk