De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen werken aan duurzame ontwikkeling

om de toekomst van onze leefomgeving

Samen werken aan duurzame ontwikkeling

om de toekomst van onze leefomgeving

Samenvatting

“Hoe moeten onze steden en dorpen zich ontwikkelen, wat is de toekomst van het landelijk gebied, aan welke eisen moet het milieu voldoen, wat willen we met het water in deze provincie en hoe willen we ons in de toekomst verplaatsen?” Dit citaat uit de Samenvatting van de plannen voor ruimte, water en milieu van de provincie Overijssel (2001) maakt duidelijk dat leefomgevingsvraagstukken ons allemaal raken. Hoewel er de afgelopen jaren veel is bereikt, staat de kwaliteit van onze leefomgeving onder druk: natuur raakt versnipperd, sommige gebieden verdrogen, andere kampen met een toenemende kans op wateroverlast, sommige emissies blijken hardnekkig te stijgen, en diersoorten sterven razendsnel uit. De ontwikkelingen moeten in een andere richting worden omgebogen. De vraag is hoe we daarin slagen en wat de juiste richting is. Het lectoraat Duurzame Ontwikkeling van de Leefomgeving heeft de ambitie bij te dragen aan de antwoorden op deze vragen. In deze rede licht ik toe hoe we dat proberen te doen. Mijn centrale boodschap valt in tweeën uiteen: de zoektocht naar een duurzame leefomgeving vereist samenwerking tussen alle betrokkenen, en zal alleen inhoud hebben als we concreet werken aan vernieuwende experimenten: samen werken aan duurzame ontwikkeling.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie BBT
LectoraatDuurzame Leefomgeving
Datum2004-03-01
TypeLezing
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk