De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Enschede als een leeftijdsvriendelijke stad

Een verkenning van de noodzakelijke inbreng van ouderen

Enschede als een leeftijdsvriendelijke stad

Een verkenning van de noodzakelijke inbreng van ouderen

Samenvatting

Een groeiend aantal ouderen in goede gezondheid
Meer en meer mensen Nederland slagen erin gezond en wel ouder te worden. Van ouderen wordt gevraagd zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, gelukkig te zijn, niet eenzaam te worden en vooral vitaal en gezond te blijven. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Het vraagt heel wat inspanningen van alle betrokkenen: op de eerste plaats van de oudere burgers zelf en hun netwerk, maar ook van de (lokale) overheid, de zorg- en welzijnsprofessionals, het bedrijfsleven en de winkeliersvereniging. Het is een kunst en uitdaging om deze partijen zo op elkaar betrokken te laten zijn en met elkaar te laten samenwerken, dat zij in gezamenlijkheid dingen tot stand brengen die ouderen ook echt helpen om gezond, vitaal en gelukkig te zijn. Of om het met Hendrik Groen misschien iets realistischer te formuleren: ‘iets van het leven te maken’. Deze samenwerking gedijt pas goed in een omgeving waarin oudere burgers, professionals, ambtenaren en ondernemers bereid en in staat zijn om kennis, ervaringen, wijsheden te delen én van elkaar te leren. Dat dit vaak niet vanzelf gaat, laat ook de huidige praktijk zien. Een breed senioren kennisknooppunt op stedelijk niveau kan hierin een belangrijke taak vervullen. Een dergelijk knooppunt verbindt en regisseert de bestaande kennis, netwerken en ervaringen voor haar achterban: oudere burgers, professionals en het bedrijfsleven. Het herkent lacunes en zet aan tot actie in de wijken. 

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie AGZ
LectoraatVerpleegkunde
Datum2018-11-01
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk