De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effecten in kaart

Vooronderzoek ontwerp effectiviteitsmeting van de ABC-methodiektraining

Effecten in kaart

Vooronderzoek ontwerp effectiviteitsmeting van de ABC-methodiektraining

Samenvatting

In dit onderzoek wordt de eerste stap gezet in het ontwikkelen van een meetinstrument waarmee de effecten van de ABC-methodiektraining van SMK trainingen op het gebied van leerkrachtgedrag in kaart gebracht kunnen worden. Het doel van dit onderzoek luidt ‘Er wordt onderzocht waar een meetinstrument zich op moet richten, zodat de effecten op het gebied van leerkrachtgedrag door de ABC-methodiektraining van SMK trainingen in kaart gebracht kunnen worden. Dit meetinstrument zal toe te passen moeten zijn op verschillende basisscholen’.
De hoofdvraag is ‘Welke aspecten spelen een rol in het samenstellen van het meetinstrument dat de effecten van de ABC-methodiektraining van SMK trainingen op het gebied van leerkrachtgedrag in kaart brengt?’. De ABC-methodiek leert medewerkers van scholen dat gedrag in te delen is in verschillende spanningsniveaus en laat zien dat er bij elk spanningsniveau andere interventies toegepast moeten worden. Het leerkrachtgedrag binnen de methodiek is opgedeeld in aspecten per interventie, waardoor er een duidelijk beeld ontstaat van de mogelijke gedragingen binnen de methodiek.
In de kwalitatieve dataverzameling is gesproken met elf personen. Uit de halfgestructureerde interviews komt een duidelijk beeld naar voren dat de veranderingen voornamelijk te zien zijn in de bewustwording, het meer toepassen van passende interventies en de houding van de medewerkers. Dit zijn dan ook, naast de aspecten van leerkrachtgedrag, onderwerpen die verder gemeten kunnen worden in een meetinstrument.
SMK trainingen heeft in de interviews aangegeven dat een meetinstrument in de vorm van een enquête het meest wenselijk is. In deze enquête moeten de eerder genoemde onderwerpen onderzocht worden door middel van gesloten vragen van zowel objectieve als subjectieve aard. De resultaten kunnen door een nog te ontwerpen systeem in grafieken worden weergegeven om de voortgang in kaart te brengen.
Doordat de veranderingen in gedrag soms jaren in beslag kunnen nemen is het aan te raden om gedurende een langere periode metingen te verrichten, waardoor er een veranderproces in kaart wordt gebracht. Ook kunnen de trainers dan nog extra uitleg bieden om veranderingen te stimuleren. Daarnaast kan het interessant zijn om bepaalde aspecten van leerkrachtgedrag verder uit te lichten in een vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2016-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk