De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

FIT en de therapeutische relatie bij jongeren met autisme spectrum stoornis

Een onderzoek naar de invloed van FIT op de beleving van de therapeutische relatie bij jongeren met een autisme spectrum stoornis

Open access

FIT en de therapeutische relatie bij jongeren met autisme spectrum stoornis

Een onderzoek naar de invloed van FIT op de beleving van de therapeutische relatie bij jongeren met een autisme spectrum stoornis

Open access

Samenvatting

Onder de doelgroep jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) ervaart Jeugd GGZ Twente een groot aantal cliënten die vroegtijdig stoppen met de behandeling. Dit heeft negatieve gevolgen voor de cliënt en behandelaar en brengt onnodige kosten met zich mee. De kwaliteit van de therapeutische relatie speelt een belangrijke rol bij cliënten die vroegtijdig stoppen met een behandeling. Jeugd GGZ Twente wil de therapeutische relatie onder jongeren met ASS verbeteren door de inzet van het programma FIT (feedback informed treatment). Dit is een programma die elke sessie de voortang van de behandeling monitort en zich grotendeels richt op het verbeteren van de therapeutische relatie. Echter verloopt de relatievorming bij mensen met ASS anders. Dit komt omdat ze een beperkt empathisch vermogen hebben en problemen ervaren rondom de communicatieve en sociale vaardigheden. De hoofdvraag van Jeugd GGZ Twente is dan ook in welke mate FIT effect heeft op de therapeutische relatie bij jongeren met ASS, en op welke manier dit ingezet kan worden. Jeugd GGZ Twente wil doormiddel van FIT voorkomen dat jongeren met ASS vroegtijdig stoppen met de behandeling. Om hier antwoord op te kunnen geven is er een mixed methodes onderzoek uitgevoerd. Voor de kwantitatieve dataverzameling is er voor en na de inzet van FIT een vragenlijst afgenomen die de kwaliteit van de therapeutische relatie meet onder de cliënten met ASS. Vervolgens is er een interview afgenomen bij de cliënten om er achter te kunnen komen in welke mate FIT heeft gezorgd voor deze veranderingen. Naast de zes cliënten zijn ook de twee behandelaren van de jongeren geïnterviewd om ook vanuit een ander perspectief informatie te krijgen over de invloed van FIT op de therapeutische relatie. Uit de resultaten van de vragenlijsten blijkt dat de therapeutische relatie niet significant is veranderd na het werken met FIT. Dit komt overeen met de resultaten uit de interviews met de cliënten en de behandelaren. Wel vertellen de behandelaren tijdens de interviews dat de uitkomsten uit FIT zorgen voor meer sturing binnen de onderwerpen die besproken worden tijdens de behandelingen en ze ook kritischer moeten kijken naar hun eigen handelen. De behandelaren geven ook aan dat FIT niet volledig aansluit op de doelgroep door hun beperkte empathisch vermogen en communicatieve problemen. De aanbevelingen voor de praktijk zijn gericht op aanpassingen die Jeugd GGZ Twente kan maken tijdens het werken met FIT onder jongeren met ASS. Bijvoorbeeld het concreter naar voren laten komen wat het doel is van de opdrachten tijdens de behandelsessie zodat de cliënten de vragen uit FIT over behandeldoelen makkelijker kunnen beantwoorden. Daarnaast wordt het aangeraden om te werken met tablets aangezien FIT hier sneller op werkt dan op laptops. Zo blijft er meer tijd over voor het bespreken van de uitkomsten met de cliënten. Het wordt aangeraden om meer onderzoek te doen naar hoe de therapeutische relatie werkt onder mensen met een ASS en welke rol de therapeutische relatie speelt op het behandeleffect bij deze doelgroep.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk