De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Groei en ontwikkeling in de Dynamische Cyclus

Groei en ontwikkeling in de Dynamische Cyclus

Samenvatting

Eén van de projecten binnen het Saxion lectoraat Brain and Technology is de APK-Werk scan. Onderdeel van de APK-Werk scan is de Fasemonitor vragenlijst. Deze vragenlijst kijkt naar de groei en ontwikkeling van werknemers vanuit een ontwikkelingspsychologisch gezichtspunt. Werkvaardigheden en functies veranderen snel en vragen flexibiliteit van werknemers. Recent onderzoek laat zien dat in het in kaart brengen van flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid uitgevoerd kan worden met APK-scan of loopbaaninstrumenten. Investeren in de ontwikkeling en vaardigheden van werknemers kan een belangrijk instrument zijn om te gaan met de veranderende werkvaardigheden en functies. Uit onderzoek naar ’APK-scans blijkt echter dat veel APK-scans op dit moment nog niet betrouwbaar en valide zijn.
Ook de APK-Werk scan moet psychometrische verder onderzocht worden. Uit onderzoek blijkt dat aan de hand van de Fasemonitor het lastig is werknemers onder te verdelen in de vier gebruikte fasen, de Groeifase, Stabiliteitsfase, Routinefase en de Keuzefase. Zij raden aan verder onderzoek te doen naar mogelijke constructen en items die kunnen worden toegevoegd aan de Fasemonitor om werknemers beter in te kunnen delen in deze fasen en de betrouwbaarheid en validiteit van de Fasemonitor te vergroten
Het doel van dit onderzoek zal zijn om constructen en items te zoeken die toegevoegd zouden kunnen worden aan de Fasemonitor om de fasen van groei en ontwikkeling bij medewerkers beter te kunnen onderscheiden. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Inspiration fase en de Ideation fase van de Human Centered Design cyclus (HCD).
Tijdens de Inspiration fase is er eerst een explorerend literatuuronderzoek gedaan naar bestaande constructen welke gerelateerd zijn aan groei en ontwikkeling van werknemers. Vervolgens is een gestructureerd literatuuronderzoek uitgevoerd om voor deze constructen geschikte vragenlijsten te vinden om mogelijkheden voor items met een toegevoegde waarde voor de fasemonitor te identificeren. De items zijn als inspiratie gebruikt tijdens de Ideationfase in combinatie met de indicatoren van Zaal (2019) om nieuw prototype items te formuleren. Deze zijn beoordeeld door externe experts van de Fasemonitor om tot een selectie van geschikte items te komen om interviews mee uit te voeren. Tijdens de cognitieve interviews met job-coaches is er gekeken naar de inhoud van de items om deze te kunnen verbeteren.
Uit de Inspiration fase blijkt dat de constructen die het beste toegevoegd zouden kunnen worden aan de Fasemonitor constructen gerelateerd aan Self-Efficacy, Motivatie, Job-Demands en Job-Resources kunnen zijn. Deze worden gemeten met de New General Self-Efficacy Scale, de Measure of Motivational Sources en de Oldenburg Burn-out Inventory, waaruit items zijn geselecteerd als inspiratie voor tijdens de Ideation fase.
Uit de Ideation fase komen negentien nieuw prototype items naar voren om de individuele fasen van de Fasemonitor beter te kunnen onderscheiden en de betrouwbaarheid en validiteit te vergroten.
Aanbevolen wordt om vervolgonderzoek uit te voeren om de laatste fase van het HCD-model te doorlopen, de Implementation fase. Het wordt aangeraden om de items toe te voegen aan de Fasemonitor en verder psychometrisch onderzoek uit te voeren naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Fasemonitor. Verder wordt het aangeraden herhalende rondes van cognitieve interviews uit te voeren op item niveau tot er geen nieuwe informatie aan bod komt om korte, concrete en duidelijke items te kunnen formuleren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2021-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk