De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstand vs. nabijheid

Gelijkwaardigheid onder vuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstand vs. nabijheid

Gelijkwaardigheid onder vuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport is uitgevoerd in opdracht van Kelly Hermans en Bouke Tichelaar, begeleiders Prospects@Work (P@W) te Tilburg. Het onderzoek is uitgevoerd door een studente van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening op Avans ’s-Hertogenbosch. De onderzoeksvraag die tijdens dit onderzoek centraal stond is de volgende: ‘Wat voor gedragsrichtlijnen kunnen er voor de medewerkers van Prospects@Work gevormd worden omtrent het thema afstand en nabijheid?’
Deze onderzoeksvraag is ontstaan, omdat het de opdrachtgevers en de studente opviel dat elke medewerker een andere manier van handelen hanteerde omtrent het thema afstand en nabijheid. Om er zeker van te zijn dat dit daadwerkelijk waar was, heeft er voorafgaand aan het onderzoek een surveyonderzoek plaatsgevonden onder de medewerkers van P@W. Elf van hen hebben een vragenlijst ingevuld met vragen over hun manier van handelen omtrent het thema afstand en nabijheid, denk hierbij aan het hebben van cliënten op facebook of het uitwisselen van een privételefoonnummer. Hieruit is gebleken dat de medewerkers daadwerkelijk allemaal een eigen manier van handelen hadden, waardoor de gelijkwaardigheid waarvoor P@W staat, onder vuur kwam te staan. Vanuit dit onderzoek is ook een beroepsproduct ontwikkeld, namelijk een addendum voor de arbeidsovereenkomst met een daarbij behorende toelichting. Hier staan 11 gedragsrichtlijnen in opgesteld waar de medewerkers zich aan dienen te houden en op deze manier een leidraad hebben voor hun handelen.
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag die centraal stond is gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Er is literatuuronderzoek gedaan naar het belang van gedragsrichtlijnen, wat voor gedragsrichtlijnen je kunt hanteren omtrent afstand en nabijheid en wat voor invloed de privacywetgeving daarop heeft. Daarnaast zijn er ook semigestructureerde interviews gehouden met medewerkers van P@W, met cliënten van P@W en met vakgenoten van andere organisaties. Er is onderzocht waar de behoeften liggen van de medewerkers omtrent het opstellen van gedragsrichtlijnen, wat voor soort gedragsrichtlijnen zij graag zouden zien en hoe vakgenoten van andere organisaties al omgaan met het thema.
Tenslotte kan uit de resultaten van het onderzoek geconcludeerd worden dat de medewerkers behoefte hadden aan gedragsrichtlijnen omtrent dit thema en dat deze concreet en duidelijk geformuleerd moesten worden. Daarbij vonden zij bewustwording omtrent het gehele thema ook van belang middels bijvoorbeeld intervisiemomenten of casusbesprekingen. Uit praktijkonderzoek en literatuuronderzoek is een addendum opgesteld met daarin 11 gedragsrichtlijnen die als leidraad gebruikt kunnen worden voor het handelen van de medewerkers van P@W. Hierna wordt het onderzoek afgesloten middels een discussie en evaluatie waarin de kwaliteitscriteria besproken worden en er kritisch gekeken wordt naar het gehele onderzoek.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersProspects@Work
Datum2018-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk