De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

IC diploma en dan…….?

Kwalitatief onderzoek naar de wensen en behoeften van jonge IC verpleegkundigen betreffende hun persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

IC diploma en dan…….?

Kwalitatief onderzoek naar de wensen en behoeften van jonge IC verpleegkundigen betreffende hun persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding:
Hoogwaardig en professioneel personeel staat hoog in het vaandel van Amphia. Het leveren van
kwalitatief goede zorg is één van de pijlers in de missie van Amphia. Daarbij geldt dat
verpleegkundigen kunnen werken binnen grenzen van hun autonome positie. In samenwerking met
V&VN heeft in Amphia een meting plaatsgevonden van de inzichten van verpleegkundigen
betreffende hun werkomgeving. De verpleegkundigen van de IC afdeling geven hierin weer dat het
onderdeel opleiden niet voldoende wordt belicht. Gezien de afname van (jonge) IC verpleegkundigen
in Amphia is het de vraag of de ontwikkelingsmogelijkheden genoeg zijn om de verpleegkundigen op
de IC afdeling te kunnen behouden.
Doel:
Het onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van jonge IC
verpleegkundigen van de IC afdeling Amphia betreffende hun persoonlijke ontwikkelings- en
doorgroeimogelijkheden met als doel het behouden van meer jonge IC verpleegkundigen door
tegemoet te kunnen komen aan hun wensen en behoeften.
Methode:
Het onderzoek betreft een praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Ondersteund door verdieping van
literatuur zijn semigestructureerde interviews gehouden onder tien IC verpleegkundigen in de
leeftijd van 26 tot en met 35 jaar. De interviews zijn middels de fenomenologische benadering
geanalyseerd.
Resultaten:
De resultaten laten zien dat de respondenten vinden dat persoonlijke ontwikkeling hoort bij
leiderschap van ontwikkeling door de verpleegkundige zelf. Een aantal informanten heeft behoefte
aan meer aandacht voor het onderwerp door de teamleidinggevende. De aangeboden
doorgroeimogelijkheden sluiten aan op behoeften van de jonge IC verpleegkundigen. Duidelijkheid
betreffende doorgroeifuncties wordt gemist en mogelijkheden in combineren van doorgroeifuncties
worden gezien als welkome afwisseling.
Discussie:
Een aantal respondenten ervaart het belemmerend dat niet iedere collega een actieve houding heeft
betreffende het eigen ontwikkelingsproces. Hierdoor kan stagnatie ontstaan door elkaar niet te
ondersteunen in leiderschap van het ontwikkelingsproces als professional. Met uiteindelijk risico op
afname van de hoogwaardige ontwikkelingscultuur welke op de IC afdeling nodig is. Support van
medici kan gezien worden als een meerwaarde om hierin ondersteuning te bieden.
Conclusie:
Uitdagend en afwisselend werk staat hoog op de verlanglijst van de jonge IC verpleegkundigen.
Persoonlijke ontwikkeling wordt gezien als prioriteit van de verpleegkundige zelf, maar
ondersteuning van teamleidinggevenden en collega’s is hierbij noodzakelijk. Betreffende
doorgroeimogelijkheden is er behoefte aan inzicht in de voorkomende functies. Aanbevolen wordt
een beleidsplan op te stellen met een visie en missie betreffende doorgroeimogelijkheden en op
zoek gaan naar de samenwerking met medici omdat doorgroeifuncties vaak grenzen aan het medisch
vakgebied.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingVerpleegkunde (HBO-V)
PartnersAmphia Breda
Datum2018-01-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk