De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Privacy op de Afdeling Electief Snijdend

Kwantitatief onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Privacy op de Afdeling Electief Snijdend

Kwantitatief onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Afgelopen jaren zijn landelijk veel klachten ontvangen over het schenden van privacy in ziekenhuizen. In verschillende wetten is vastgelegd hoe schending van privacy voorkomen kan worden, ook voor de zorgsector. Uit onderzoek is gebleken dat de privacy in een ziekenhuis geschonden wordt door de zorgverleners, daarentegen ervaren zorgverleners verschillende belemmerende factoren om de privacy te kunnen bewaken. Hieruit volgt de volgende onderzoeksvraag: ‘In hoeverre bewaken de verpleegkundigen, in het dagelijks handelen, de privacy van de patiënten op de meer-persoonskamers op de afdeling Electief Snijdend in het Bravis ziekenhuis Roosendaal?’. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête bij kwantitatief onderzoek. In deze enquête wordt de attitude van de verpleegkundigen en de uitvoering op de afdeling bevraagd door stellingen over verschillende onderwerpen. De enquête bevat tevens stellingen over de mate waarin belemmerende factoren worden ervaren. De praktijkuitvoering werd eveneens in de vorm van voorbeeldsituaties onderzocht. De enquête wordt afgesloten met een open vraag over wat nodig is om de privacy te kunnen bewaken. De antwoorden zijn geanalyseerd met het programma SPSS. De respondenten zijn het gemiddeld eens over meerdere onderwerpen. Over het onderwerp omgeving van de patiënt zijn de respondenten gemiddeld neutraal. Over de praktijkuitvoering op de afdeling zijn de respondenten ‘neutraal’ over de thema’s persoonlijke informatie en omgeving van de patiënt. Het bewaken van de privacy bij de kwetsbare patiënten en de fysieke privacy van de patiënt wordt vaak uitgevoerd op de afdeling. Vele belemmerende factoren worden ervaren door de verpleegkundigen. Bij de voorbeeldsituaties worden, door een groot deel van de respondenten, antwoorden aangekruist die niet aansluiten bij de wetten en regels uit de literatuur. De respondenten geven verschillende suggesties over wat nodig is om de privacy te waarborgen. De praktijkuitvoering komt niet overeen met de eisen uit de literatuur. De mening van de verpleegkundigen kan hier invloed op hebben. Ook worden diverse belemmerende factoren ervaren waardoor de privacy van de patiënt niet optimaal bewaakt wordt. Over de verpleegkundigen van de afdeling Electief Snijdend kan gezegd worden dat het merendeel het eens is met de eisen en regels uit de literatuur. De praktijkuitvoering op de afdeling verschilt per thema. De verpleegkundigen bleken diverse belemmerende factoren te ervaren om te privacy optimaal te kunnen waarborgen voor de patiënt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
Partners Bravis ziekenhuis Roosendaal
Datum2019-12-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk