De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Thematisch werken werkt het best?!

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Thematisch werken werkt het best?!

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

​Om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij, zijn niet alleen kennis maar ook vaardigheden van belang. Daarnaast ervaren leerlingen het onderwijs in zaakvakken en creatieve vakken niet als boeiend door de scheiding in afzonderlijke vakken. Hieruit volgt de onderzoeksvraag:
In hoeverre heeft thematisch werken bij de zaakvakken en creatieve vakken een positief effect op de leeropbrengsten en intrinsieke motivatie van leerlingen in de bovenbouw van het programmagericht basisonderwijs?
Naar aanleiding van het theorieonderzoek over thematisch werken, werd het praktijkdeel gestart. In de praktijk is de vraag onderzocht in groep 5 op CBS Eben Haëzer in Nieuwpoort. Hierbij zijn de hoogst, de gemiddeld en de laagst scorende leerling geobserveerd, om een representatief beeld te krijgen van de groep. De intrinsieke motivatie, gemeten met behulp van de Leuvense betrokkenheidsschaal, de samenwerkingsvaardigheden en de 21e eeuwse vaardigheden zijn geobserveerd tijdens een methodeles en een themales. Deze themales was een onderdeel van het thema ‘de stad’ dat in zijn geheel in deze groep gegeven is. Uit de resultaten blijkt dat thematisch werken een positief resultaat heeft op de intrinsieke motivatie, de samenwerkingsvaardigheden en de 21e eeuwse vaardigheden. Bij alle drie de resultaten is er een significant verschil. Vanuit de resultaten kan er geconcludeerd worden dat thematisch werken een positief effect heeft op intrinsieke motivatie, waardoor de leeropbrengst toeneemt. Daarbij worden kennisdoelen gehaald en vaardigheden van de leerlingen verbeterd. Vanwege het positieve effect op kennis, motivatie en vaardigheden wordt CBS Eben Haëzer aanbevolen om thematisch werken in te voeren voor de bovenbouw.​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
PartnerCBS Eben Haëzer, Nieuwpoort
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk