De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd bij Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp bij afdeling Kwaliteit. Zandbergen is een jeugdzorg instelling die ondersteuning en behandeling biedt aan kinderen, jongeren en ouders. Uit eerder onderzoek binnen Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp afdeling kwaliteit is gebleken dat er een aantal hiaten zaten als het ging om beleidsdocumenten. Vanuit dat onderzoek hebben medewerkers van Zandbergen de mogelijkheid gekregen om hun prioriteiten wat betreft de missende onderwerpen aan te geven. Aan de hand van deze resultaten is er een prioritering opgesteld waar de volgende onderwerpen zijn uit gekomen; vermissing bij een cliënt, het geheim plaatsen van een cliënt en een suïcide(poging) bij een cliënt. Het doel was om aan het einde van dit onderzoek drie protocollen over de bovengenoemde thema’s op papier te hebben staan. Het tot stand komen van de protocollen vraagt onderzoek zowel binnen als buiten de organisatie.

Zandbergen streeft naar het leveren van hoge kwaliteit van zorg en heeft twee studenten van de Christelijke Hogeschool Ede onderzoek laten doen over deze drie thema’s en het schrijven van protocollen. Door middel van het afnemen van veertien interviews zowel binnen als buiten de organisatie is er helderheid ontstaan over waar een goed protocol aan moet voldoen om er voor te zorgen dat deze Zandbergen breed gedragen wordt. Naast het praktijkonderzoek is er literatuur studie gedaan wat betreft de thema’s. Vooral om zicht te krijgen over hoe andere instellingen handelen in dergelijke situaties en hoe dit op papier staat. Om te toetsen of de beschreven protocollen Zandbergen breed gedragen worden zijn deze tijdens regio overleggen en tijdens het management team bekeken en voorzien van feedback. Naast de toetsing intern zijn de protocollen ook bekeken door de wijkagent van Utrecht, GGZ instellingen Riagg en Altrecht.

Uit dit onderzoek is gebleken dat een protocol gezien wordt als een richtlijn waarbij de medewerker zelf de professionele vrijheid krijgt om hier een invulling aan te geven, zolang zij in staat zijn om zich te kunnen verantwoorden. Daarnaast vinden medewerkers het van belang dat het protocol vooral duidelijk en kort en bondig beschreven staat. Omdat een protocol een middel is om je handelen te kunnen verantwoorden is er geconstateerd dat het lastig is om dit kort te omschrijven. Om die reden is er voor gekozen om naast het protocol een flowchart en een werkwijze voor de medewerker te beschrijven. Dit zijn twee praktische en werkbare middelen om adequaat te kunnen handelen.

Wij hebben ervaren dat het tot stand komen van een protocol een lang proces is voordat deze geïmplementeerd kan worden in de organisatie. Wij hadden dit van te voren niet bedacht. We dachten dat het een eenvoudiger proces zou zijn. Het is desondanks een leerzaam onderzoek geweest. Waar wij met plezier aan hebben gewerkt. Mee lopen op beleidsniveau vraagt er naar om met verschillende brillen te kijken naar de kwaliteit van zorg.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk