De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De persoonlijke reis

Spirituele vorming van studenten hbo-theologie, minor Voorganger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De persoonlijke reis

Spirituele vorming van studenten hbo-theologie, minor Voorganger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek richt zich op twee vragen: 1. Welke spirituele vorming hebben studenten hbo-theologie die de minor Voorganger doen, nodig? 2. In hoeverre is spirituele vorming voldoende onderdeel van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW), minor Voorganger, van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)?

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het lectoraat 'Geestelijk leiderschap' van de Academie voor Theologie, CHE.

Na een verkenning van de begrippen 'spiritualiteit' en 'spirituele vorming' wordt stilgestaan bij de huidige, postchristelijke samenleving en de rol van de voorganger hierin.

Zes diepte-interviews van studenten in de eindfase van de opleiding GPW, minor Voorganger, geven inzicht in de wijze waarop zij de spirituele vorming tijdens hun opleiding hebben ervaren.

De uitkomsten van de interviews en de literatuur laten een drievoudige behoefte aan spirituele vorming zien: de behoefte van de student, die van de samenleving en die vanuit de Bijbel/God. Om aan deze behoeften te voldoen worden acht noodzakelijke ingrediënten van spirituele vorming benoemd: de relatie mens-God, ontwikkeling, besef van de noodzaak tot spirituele vorming, (innerlijk) ruimte, afstemming op de persoon, integratie (opleiding, werk en privé), gezamenlijkheid, concrete vormen.

Vervolgens wordt de spirituele vorming van de opleiding GPW, minor Voorganger, geëvalueerd aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek.

Aanbevelingen zijn: studenten meer bewust maken van de noodzaak tot spirituele vorming en verder bekwaam maken in hun persoonlijk geloofsleven, spirituele vorming bieden op momenten buiten de lesuren, meer spirituele vorming tijdens de Studieloopbaanontwikkeling (SLO) en docenten meer laten delen vanuit hun persoonlijk geloofsleven.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
AfstudeerorganisatieChristelijke Hogeschool Ede
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk