De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Missionair bewustzijn onder christelijke studenten

Een onderzoek bij IFES-verenigingen te Utrecht

Open access

Rechten:

Missionair bewustzijn onder christelijke studenten

Een onderzoek bij IFES-verenigingen te Utrecht

Open access

Rechten:

Samenvatting

In de grondslag van IFES Nederland wordt genoemd dat ze gelooft dat christelijke studenten een verschil kunnen maken in de wereld. De praktijk wijst echter uit dat het merendeel van de studenten niet betrokken is bij het missionaire aspect van de verenigingen en organisatie. De onderzoeksvraag ‘Hoe kan IFES studenten die aangesloten zijn bij IFES-verenigingen motiveren om zich in te zetten voor missionaire activiteiten?’ heeft hier dan ook direct betrekking op. In het onderzoek is eerst binnen de organisatie gezocht naar informatie over de visie en missie van IFES Nederland en om vast te stellen wat zij onder missie verstaat. Vervolgens is een literatuurstudie gedaan waardoor er met de opgedane kennis interviews uitgevoerd konden worden met studenten en een studentenwerker. IFES Nederland omschrijft missie als integraal, waarmee ze doelt op een christelijke levensstijl van doen, laten en spreken. Dit komt overeen met verschillende omschrijvingen van missie uit de literatuur. De studenten gaven aan missie veelal te zien als het verplicht evangeliseren. De uitleg van missie als christelijke levensstijl was voor veel studenten nieuw en toegankelijker. Uit de resultaten is op te maken dat de studenten behoefte hebben aan het ervaren van een persoonlijke missie. Hiermee wordt gedoeld op het aanpakken van missie op iemands eigen manier en in de eigen context, aansluitend op persoonlijke gaven en talenten. Daarnaast is ook duidelijk geworden dat voor het ontwikkelen van een persoonlijke missie eerst kennis van, en een relatie met God nodig is om vanuit te delen met anderen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingTheologie
PartnerIFES Nederland
Datum2021-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk