De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dood zijn betekent dat je ECHT nooit meer levend wordt

Onderzoek naar de werkzame elementen van speltherapie bij kinderen met een verliestrauma

Rechten:

Dood zijn betekent dat je ECHT nooit meer levend wordt

Onderzoek naar de werkzame elementen van speltherapie bij kinderen met een verliestrauma

Rechten:

Samenvatting

Het verlies van een ouder is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Kinderen die op kleuterleeftijd een ouder door overlijden verliezen, hebben een verhoogd risico op psychosociale problematiek. Dit komt onder andere doordat zij emotioneel en cognitief overvraagd worden. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: Wat zijn de werkzame elementen van speltherapie die kinderen tussen de 4 tot 7 jaar helpen om het verlies van een ouder in hun levensverhaal te integreren? Deze studie betreft een kwalitatief, praktijkgericht onderzoek, waarin middels zeven semigestructureerde interviews en een expertinterview bewijsmateriaal voor de beantwoording van bovenstaande vraag is verzameld. Doordat kinderen in de kleuterfase andere rouwreacties tonen en onderzoek naar rouw en verlies bij kinderen nog vrij jong is, is in de praktijk nog weinig ervaring met het werken met deze doelgroep. Uit dit onderzoek blijkt dat de werkzame elementen van speltherapie in de non-directieve benaderingswijze van de speltherapeut zitten, waarin zij het kind de regie over het spel geven. Door aan te sluiten bij het kind en getuige te zijn van zijn persoonlijke verhaal, krijgt het kind erkenning voor de complexe vraagstukken van het verlies. Met inzet van spel als communicatiemiddel vindt de therapeut de juiste aansluiting bij het kind. Met deze werkzame elementen onderscheiden speltherapeuten zich van andere therapeuten. Aangezien rouw het hele gezin uit evenwicht brengt is een systemische benadering nodig. De overgebleven ouder kennis bijbrengen van rouw en verlies bij kinderen blijkt hierbij van essentieel belang te zijn.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaster Speltherapie
Datum2023-06-23
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk