De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoogbegaafdheid bij jongvolwassen studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoogbegaafdheid bij jongvolwassen studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De titel van dit onderzoek is eenvoudig: Hoogbegaafdheid bij jongvolwassen studenten. Meer dan deze doelgroep specificatie is niet nodig om dit onderzoek van anderen te onderscheiden, simpelweg omdat er zeer weinig onderzoek naar hoogbegaafde studenten of jongvolwassenen is gedaan.
Het is onmogelijk dat er geen hoogbegaafde studenten op de Christelijke Hogeschool Ede zitten. Toch zijn deze niet zichtbaar en is er voor hen geen passend aanbod. Voordat dit aanbod wel gedaan kan worden moet onderzocht worden wat de behoeften van hoogbegaafde jongvolwassenen zijn. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen van de behoeften van hoogbegaafde jongvolwassenen.
Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat wordt er door de literatuur en betrokken partijen, zoals experts en de hoogbegaafde studenten zelf gezegd, over de kenmerken en behoeften van hoogbegaafde jongvolwassen in de leeftijd van 18-26 jaar? De eerste deelvraag is: Wat is volgens de literatuur kenmerkend voor hoogbegaafdheid bij jongvolwassenen in de leeftijd van 18-26 jaar? Door middel van literatuuronderzoek kan gezegd worden dat een hoogbegaafde jongvolwassene een autonoom persoon is, met zowel een hoge intelligentie, creativiteit als motivatie, waarbij persoons- en omgevingsgebonden factoren een grote rol spelen. Hoogbegaafdheid lijkt het vinden van de balans tussen autonomie en verbondenheid te bemoeilijken voor hoogbegaafde jongvolwassenen. De tweede deelvraag is: Wat zien experts als belangrijkste behoeften van hoogbegaafde jongvolwassenen? Het antwoord op deze vraag komt naar voren in de analyse van drie interviews met experts. De belangrijkste behoefte van hoogbegaafde jongvolwassenen blijkt zelfinzicht te zijn. En laatste deelvraag is: Wat is de behoefte van de hoogbegaafde student aan de Christelijke Hogeschool Ede ten aanzien van zijn/haar hoogbegaafdheid? Tijdens het focusgroep onderzoek blijkt dat hoogbegaafde studenten zowel een talent voor als een behoefte aan uitdaging, snelheid, diepgang en overzicht hebben. Daarbij speelt het nut ergens van inzien en verbanden leggen een belangrijke rol. De hoofdvraag wordt beantwoord in een analyse van de conclusies van de verschillende deelvragen. Daarin blijkt dat de interviews met experts en het focusgroep onderzoek de uitkomsten van het literatuuronderzoek bevestigen. De interviews met experts en het focusgroep onderzoek geven daarbij nog een extra aanvulling. Voor hoogbegaafde jongvolwassenen is het van belang dat zij de ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen en tegelijkertijd de aansluiten met de omgeving niet verliezen. Een gebrek en behoefte aan spiegelbeelden en kennis over hoogbegaafdheid bij hoogbegaafde jongvolwassenen zelf wordt duidelijk. Ook een gebrek aan kennis over hoogbegaafdheid bij professionals komt naar voren.
De aanbevelingen richten zich op het vergroten van de kennis over hoogbegaafdheid, het bij elkaar brengen van hoogbegaafde jongvolwassenen en het stimuleren van excelleren op school.
Het is een vrij breed onderzoek, mede doordat dit het eerste onderzoek naar hoogbegaafde jongvolwassenen is in Nederland. Daarmee geeft dit veel aanleiding tot vervolgonderzoek. Eventueel zou dat zich kunnen richten op burn-out bij hoogbegaafde jongvolwassenen, de omgang van hoogbegaafden met hun eigen grenzen en het vergroten van motivatie tot excelleren.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
PartnersEmmaüs Coaching en Christelijke Hogeschool Ede
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk