De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen zijn wij één

Samenwerking tussen bestaande kerk en de migrantenkerk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samen zijn wij één

Samenwerking tussen bestaande kerk en de migrantenkerk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In mijn onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre succesfactoren voor samenwerking aanwezig zijn bij het beoogde samenwerkingsverband van de “migrantenkerk” Eglise Evangelique de la Haye en de protestantse Shalomkerk, met het oog om de missionaire presentie in de wijken 'Bouwlust' en 'Vrederust' te verbeteren. Uit dit onderzoek is gebleken dat het beoogde samenwerkingsverband van de “migrantenkerk” Eglise Evangelique de la Haye en de protestantse Shalomkerk, met het oog om de missionaire presentie in de wijk te verbeteren een goede kans van slagen heeft, aangezien alle in de literatuur gevonden succesfactoren een positieve invloed lijken te hebben, zoals: 1) leiderschap, 2) mate waarin samenwerkende partijen heterogeen zijn, 3) mate waarin belangen van beide partijen worden gediend, 4) mate waarin het ambitieniveau van beide partijen gelijk is, 5) mate van vertrouwen, 6) communicatie, 7) het nakomen van afspraken en 8) de mate waarin er gezamenlijke activiteiten plaatsvinden.

Hierbij is het advies om vooral in eerste instantie op basis van vertrouwen op informele wijze stap voor stap de samenwerking te verstevigen zonder daarvoor de lat te hoog te leggen of een formele juridische vorm te zoeken. Verder is het van belang dat de leiders van beide gemeenschappen elkaar nog beter leren kennen door elkaar vaak face-to-face ontmoeten en samen afspraken te maken om zo eerst vertrouwen tussen de leiding van beide gemeenschappen te creëren alvorens dit tussen beide gemeenschappen te verstevigen. Ook is dit vertrouwen alsmede goede communicatie belangrijk om ervoor te zorgen dat beide partijen hun afspraken nakomen. Ook dient de nadruk te liggen op gedeelde belangen, zoals het intensiever delen van de ruimte of het versterken van missionaire activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan de al geplande activiteiten zoals gezamenlijke diensten, het organiseren van gezamenlijke kerstactiviteiten, een bazaar, een gezamenlijke sportdag, of ontmoetingsdagen voor ontspanning maar ook aan bijvoorbeeld een gezamenlijke reis of trip.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk