De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Israël in de prediking

Een onderzoek naar de plek van Israël in de prediking binnen de Hersteld Hervormde Kerk

Open access

Rechten:

Israël in de prediking

Een onderzoek naar de plek van Israël in de prediking binnen de Hersteld Hervormde Kerk

Open access

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek is gedaan vanuit de opleiding HBO theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. De opdrachtgever is de Commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk. De aanleiding voor dit onderzoek was de vraag hoe er meer aandacht gecreëerd kan worden voor Israël in de prediking binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Het onderzoek bevat een theoretische verkenning naar de vraag wie Israël is. Dan volgt een analyse van de kwalitatieve gegevens uit de preken en vanuit interviews verzameld zijn. Deze geven antwoord op de vragen welke plek Israël in de beluisterde preken krijgt en welke factoren voor die predikanten meespelen bij het bepalen van deze plek. Vervolgens wordt gekeken hoe Israël een prominentere plek kan krijgen in de prediking. Bij de geïnterviewde predikanten spelen meerdere factoren een rol bij het bepalen van de plek die Israël krijgt in de prediking. De belangrijkste twee zijn: wordt Israël letterlijk uitgelegd of vergeestelijkt en betrokken op de gemeente en: welke visie op het verbond heeft een predikant? Een gemeenschappelijke deler bij de geïnterviewden was dat zij Israël een belangrijk thema vinden. Kennis delen vanuit de Commissie Israël en als predikanten onderling met elkaar het debat over Israël aangaan, worden in elk geval als belangrijke elementen gezien om meer aandacht voor Israël onder predikanten te verwekken. Voorgesteld is om vanuit de Commissie Israël een bezinning en een debat over Israël onder predikanten op gang te brengen. Ook is geadviseerd om verschillende visies op Israël met de consequenties daarvan te publiceren in een informatieblad onder predikanten.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingTheologie
PartnerHerstel Hervormde Kerk (Commissie Israël)
Datum2020-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk