De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het vormgeven van het pastoraat in de Samenwerkingsgemeente CGKV-Woerden

Een onderzoek naar hoe de Samenwerkingsgemeente CGKV-Woerden tot effectief pastoraat kan komen, waarbij de uitvoering gemeentebreed plaatsvindt

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het vormgeven van het pastoraat in de Samenwerkingsgemeente CGKV-Woerden

Een onderzoek naar hoe de Samenwerkingsgemeente CGKV-Woerden tot effectief pastoraat kan komen, waarbij de uitvoering gemeentebreed plaatsvindt

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoek naar het pastoraat in de samenwerkingsgemeente CGKV-Woerden. Het pastoraat functioneert al jaren niet zoals men dat in de gemeente graag zou willen. Een van de speerpunten van de gemeentevisie is het gavengericht werken. De probleemstelling van dit onderzoek luidt daarom: Hoe kan de samenwerkingsgemeente CGKV-Woerden tot effectief pastoraat komen, waarbij het pastoraat een gedeelde verantwoordelijkheid is van kerkenraad en gemeente? Om tot een antwoord te komen, kent het onderzoek een aantal onderdelen.
(1) Een bronnenonderzoek van de pastorale theorie en van de kerkelijke kaders en formele regelingen van de twee aangesloten denominaties CGK en GKV. (2) Onderzoek en beschrijving van de historische ontwikkelingen en de huidige praxis van het pastoraat in de gemeente. (3) Een ervaringsonderzoek door middel van enquêtes onder een aantal kerkenraadsleden en gemeenteleden en door middel van interviews onder de praeses van de kerkenraad en de wijkcoördinatoren.
Deze onderdelen leiden tot een aantal conclusies en aanbevelingen. De hoofdlijn hierin is het volgende. De focus in het pastoraat ligt op het onderlinge pastoraat op wijkniveau, maar het functioneren van de kleine-wijken-structuur is nooit goed en volledig van de grond gekomen. Hierdoor ligt de feitelijke uitvoering hoofdzakelijk bij predikant en ouderlingen. Er is binnen de gemeente geen eenduidigheid over vorm en inhoud van het pastoraat. Daarom wordt geadviseerd: (1) formuleren van een uitvoerbaar beleidsplan met heldere keuzes en concrete afspraken, (2) instellen van een pastoraal team en (3) doorvoeren van meerdere vormen en niveaus van pastoraat, zodat gemeenteleden op grond van hun gaven ingezet kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk