De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een emotioneel verhaal in de godsdienstles

Samenvatting

‘Welke invloed heeft een persoonlijk emotioneel geladen ervaringsverhaal op de motivatie van VWO-5-leerlingen voor de inhoud van de Godsdienstles?’ Deze onderzoeksvraag komt voort uit een tweetal waarnemingen. In de eerste plaats is er de veronderstelling dat op het Christelijk Lyceum Veenendaal de motivatie van leerlingen voor de inhoud van het vak Godsdienst laag is. In de tweede plaats nemen we in de samenleving een duidelijke nadruk op beleving en emotie. Een onderzoek kan duidelijk maken of een persoonlijk emotioneel geladen ervaringsverhaal in de Godsdienstles motivatie verhogend kan zijn. Het onderzoek vindt plaats door middel van ‘mixed methods’, namelijk een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte. In twee VWO5 klassen wordt een lessenserie gegeven waarin een persoonlijk emotioneel geladen ervaringsverhaal is verwerkt. In een derde controle VWO5 klas worden dezelfde lessen gegeven, zonder dit ervaringsverhaal. Het onderzoek vindt plaats op basis van Deci en Ryan's motivatietheorie ( SDT). De conclusie is dat een persoonlijk emotioneel geladen ervaringsverhaal waarschijnlijk en enigermate motivatie verhogend is voor de inhoud van de Godsdienstles. Met zekerheid kunnen we dit niet zeggen, omdat het beeld niet altijd eenduidig is, en bovendien het onderzoek op veel groter schaal zou moeten plaatsvinden. Echter het verdient aanbeveling om een persoonlijk emotioneel geladen ervaringsverhaal in de les Godsdienst een plaats te geven.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Godsdienst/Levensbeschouwing
PartnerChristelijk Lyceum Veenendaal
Datum2021-03-24
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk