De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgrobot ZORA

Een onderzoek naar de effecten van de inzet van zorgrobot ZORA op het welbevinden van mensen met dementie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Zorgrobot ZORA

Een onderzoek naar de effecten van de inzet van zorgrobot ZORA op het welbevinden van mensen met dementie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wereldwijd zijn veel projecten in de zorg gestart rondom domotica en zorgtechnologie. Innovatie is een actueel thema binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Opella experimenteert hiermee in de kleinschalige woonvoorziening Walraven. Aangezien niet duidelijk is welke effecten de inzet van zorgrobot ZORA heeft op het welbevinden van bewoners met dementie, is een empirisch kwalitatief onderzoek gestart. In de literatuurstudie is onderzocht wat er staat over de effecten van zorgrobotica, welke aspecten van welbevinden van belang zijn en welke meetinstrumenten er zijn om welbevinden te meten. Aan de hand van de literatuurstudie is een topiclijst opgesteld, waarmee in de praktijk is geobserveerd. Nadien is een membercheck uitgevoerd bij de vertegenwoordiger van de bewoners die deel hebben genomen aan het observatieonderzoek. Er komt naar voren dat de meeste bewoners door zorgrobot ZORA geprikkeld worden. Het merendeel van de bewoners doet mee tijdens de verschillende activiteiten en blijkt herinneringen op te halen door ZORA. Een negatief effect wordt waargenomen wanneer de inzet van ZORA geassocieerd wordt met een activiteit die niet aansluit bij de belevingswereld van de bewoner. Mits er aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, zoals ZORA voldoende dansjes en liedjes te laten doen, het inzetten van ZORA onder begeleiding van een woonbegeleider, het kunnen ophalen van herinneringen en aansluiten bij de belevingswereld van de bewoner kan geconcludeerd worden dat de inzet van ZORA positieve effecten heeft op het welbevinden van bewoners met dementie. Aanbevolen wordt om de medewerkers te laten onderzoeken wat de meest geschikte locatie is om ZORA in te zetten, de belevingswereld van de bewoners te onderzoeken, een vaste tijd en vaste dagen te benoemen waarop ZORA ingezet wordt en om ZORA op een vaste dag een bewegingsprogramma te laten doen. Ook bevelen de onderzoekers aan medewerkers te blijven trainen om ZORA te kunnen inzetten en vervolgonderzoek te doen naar de inzet van ZORA met of zonder woonbegeleider.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
PartnerOpella, locatie Walraven te Bennekom
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk