De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ketenzorg in beeld

Afstudeeronderzoek naar patiëntenparticipatie binnen de CVA-zorgketen Drechtzorg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Ketenzorg in beeld

Afstudeeronderzoek naar patiëntenparticipatie binnen de CVA-zorgketen Drechtzorg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag wat de ervaringen, wensen en behoeften van CVA-patiënten zijn met betrekking tot de afstemming van zorg in de CVA-zorgketen Drechtzorg en op welke wijze patiënten hierin een structureel adviserende rol kunnen vervullen. Door middel van interviews werden zij bevraagd wat hun ervaringen, wensen en behoeften waren wat betreft de verkregen zorg. Door middel van literatuuronderzoek is antwoord gezocht op de vraag wat de voor- en nadelen zijn van patiëntenparticipatie en hoe deze samenwerking in de praktijk toegepast kan worden.
Uit deze onderzoeken bleek dat de expertise van de zorgverlener en de ervaringsdeskundigheid van de patiënt de combinatie is voor goede zorg. Hoe patiëntenparticipatie het beste in de praktijk kan worden toegepast is afhankelijk van het doel wat men voor ogen heeft. Enkele voorbeelden van patiëntenparticipatie zijn: enquêtes, spiegelbijeenkomsten, focusgroep etc.
Uit de interviews bleek dat de patiënten de zorg als goed ervaren als de bejegening goed is. Enkele aandachtspunten die de patiënten meegaven hebben betrekking op de informatievoorziening op psychisch en emotioneel gebied, inzien van de nut en noodzaak van de therapie en het erbij betrekken van de mantelzorger.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
PartnerCVA-zorgketen Drechtzorg
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk