De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Delirium is één van de kwaliteitsindicatoren die door de Inspectie voor de gezondheidszorg vastgesteld zijn. Ook wordt er in het Veiligheidsmanagementsysteem over gesproken onder het thema ‘kwetsbare ouderen’ omdat een tijdige (h)erkenning belangrijk is. Er is echter nog weinig aandacht voor een delirium bij kinderen, terwijl een aantal onderzoeken laat zien dat ook kinderen gemakkelijk een delirium kunnen krijgen. Een pediatrisch delirium is moeilijk te herkennen door de verschillende ontwikkelingsstadia waarin een kind zich tijdens het opgroeien bevindt. Ook laat een kind tijdens het doormaken van een ziekte gemakkelijk een tijdelijke regressie laat zien. Het item ‘cognitieve functiestoornis’ is hierdoor moeilijk te beoordelen. Daarnaast kan een jong kind zich niet goed uiten waardoor een bewustzijnsverandering ook moeilijker te herkennen is. Kinderverpleegkundigen op afdeling Dolfijn van het Wilhelmina Kinderziekenhuis herkennen hierdoor niet altijd een delirium en geven aan onzeker te zijn of ze een delirium op tijd herkennen en goede zorg kunnen geven aan deze groep patiënten.
In dit verslag wordt beschreven welke kennis, attitude/houding en vaardigheden er in de literatuur beschreven staan. Door middel van interviews zijn 9 (senior) kinderverpleegkundigen bevraagd over dit onderwerp. Zo is er door middel van een kwalitatief onderzoek een antwoord gevonden op de onderzoeksvraag: ‘welke competenties (kennis, houding en vaardigheden) denkt de kinderverpleegkundige op afdeling Dolfijn nodig te hebben in de zorg voor een kind met een dreigend delirium? Ook zijn er aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van zorg voor (dreigend) delirante kinderen te optimaliseren.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk