De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:

Open access

Rechten:

Samenvatting

Op afdeling Geriatrie van het MMC ervaren de verpleegkundigen het huidige ontslagproces als rommelig en chaotisch. Daarnaast hebben zij onvoldoende inzicht in de knelpunten. Medio juni 2020 is voor de verpleegkundigen van afdeling Geriatrie van het MMC, een advies ontwikkeld op welke wijze het ontslagproces verbeterd kan worden. De hoofdvraag was: ''Wat hebben de verpleegkundigen nodig om het ontslagproces op afdeling Geriatrie van het MMC te verbeteren?'' Uit de resultaten blijkt dat het ontslagproces gestructureerd dient te zijn en een grotere rol dient in te nemen gedurende de ziekenhuisopname. Tevens is kennis gewenst over het geven van methodische gezondheidsvoorlichting aan de geriatrische patiënt en diens mantelzorger tijdens het ontslag. Ook dient er onder de artsen van afdeling Geriatrie bewustwording gecreëerd te worden voor het tijdig opstellen van het medicatieoverzicht. Aanbevolen wordt om een zorgstandaard te ontwikkelen waarin het ontslagproces van opname tot ontslag is uitgewerkt. Hierin dient de ontslagchecklist en het stroomschema ‘’’vervoer bij ontslag’’ opgenomen te worden. Tevens wordt aanbevolen om een klinische les in te zetten voor verpleegkundigen, op welke wijze zij gezondheidsvoorlichting kunnen geven aan patiënten en diens mantelzorger bij het ontslag. Ook wordt vervolgonderzoek geadviseerd naar de inhoud van het ontslaggesprek op afdeling Geriatrie en de onderliggende oorzaken van het niet tijdig opstellen van het medicatieoverzicht door de artsen van afdeling Geriatrie.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
PartnerMeander Medisch Centrum, Amersfoort
Datum2020-06-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk