De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jeugdpastoraat Hervormde gemeente Renswoude

Hoe kan het jeugdpastoraat, dat aansluit bij de behoeften van de jongeren, adequaat worden opgezet en welke toerusting is daarbij nodig?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Jeugdpastoraat Hervormde gemeente Renswoude

Hoe kan het jeugdpastoraat, dat aansluit bij de behoeften van de jongeren, adequaat worden opgezet en welke toerusting is daarbij nodig?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hoe het jeugdpastoraat adequaat opgezet kan worden, hangt voor een groot gedeelte af van de factoren historie, cultuur en context. Ik bedoel hiermee te zeggen dat ik niet vanuit een willekeurige gemeente een opzet van jeugdpastoraat kan gebruiken en toepassen in Renswoude. Eveneens is het niet raadzaam om jeugdpastoraat op te gaan zetten dat geen rekening houdt met de huidige situatie/visie op pastoraat.
Het jeugdpastoraat kan naar mijn idee alleen adequaat opgezet worden als het doel van jeugdpastoraat voor iedereen duidelijk is.
Vervolgens is het belangrijk om te weten wat de pastorale behoeften zijn van de jongeren. Ik besef dat de jongeren hun eigen behoeften hebben, maar er is naar mijn idee geen gemeenschappelijke behoefte. Toch wil ik de behoeften van de jongeren groeperen, zodat de opzet van het jeugdpastoraat uitgaat van die behoeften. Een telkens terugkerend thema is de relatie die zo belangrijk is en de authenticiteit van de pastorant waar de jongeren veel waarde aan hecht.
Om die reden kom ik tot de conclusie dat het opzetten van adequaat jeugdpastoraat aansluit bij de behoeften van de jongeren als er ruimte is voor het opbouwen van een relatie en dat de jongere weet op wie hij of zij kan bouwen.
Een laatste vraag blijft over. Welke toerusting is daarvoor nodig? Die vraag is makkelijker te beantwoorden als het duidelijk is hoe het jeugdpastoraat wordt opgezet. Welke vormen worden toepast is nog niet concreet. De mensen die bij het jeugdpastoraat betrokken zijn, worden toegerust op gebied van relatie en authenticiteit. In het volgende hoofdstuk ga ik hier uitgebreider op in.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerHervormde gemeente Renswoude
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk