De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Homoseksualiteit in orthodox-protestantse geloofsgemeenschappen

Een afstudeeronderzoek naar de omgang met homoseksualiteit binnen de ABC-gemeenten, Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Bond binnen de PKN

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Homoseksualiteit in orthodox-protestantse geloofsgemeenschappen

Een afstudeeronderzoek naar de omgang met homoseksualiteit binnen de ABC-gemeenten, Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Bond binnen de PKN

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van opiniemagazine De Nieuwe Koers. De redactie is geïnteresseerd in de omgang van lokale orthodox-protestantse gemeenten met het thema homoseksualiteit en homoseksuelen betrokkenen. Dit rapport is gebruikt als basis voor artikelen in het themamagazine over homoseksualiteit dat in november 2016 verscheen.

Het rapport geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe verhouden de theologische en morele overtuigingen rondom homoseksualiteit van de landelijke ABC, NGK en GB zich tot de praktijk van hun lokale geloofsgemeenschappen en in hoeverre wordt homoseksualiteit momenteel op beleidsniveau en tijdens gemeentelijke activiteiten in die lokale geloofsgemeenschappen besproken?’.

Om een compleet beeld te krijgen van de groeperingen is er een survey uitgezet en een ondersteunend literatuuronderzoek verricht. De survey is uitgezet onder 464 predikanten en voorgangers verbonden aan een lokale ABC-gemeente, Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Bond-gemeente binnen de PKN. 179 van hen hebben hierop gereageerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat de onderzochte groeperingen op landelijk en lokaal niveau verschillend tegen de acceptatie van homoseksuele relaties en de toelating van mensen met een homoseksuele relatie tot het avondmaal, de doop en belijdenis aan kijken.
Op landelijk niveau verbinden alle groeperingen homoseksualiteit aan de gebrokenheid van de schepping. Op lokaal niveau verbindt 0 tot 5% van de onderzochte gemeenschappen homoseksualiteit niet aan de gevolgen van de zondeval. Terwijl 22,8% van de onderzochte gemeenschappen een homoseksuele relatie niet afkeurt. De overtuigingen van de landelijke groeperingen komen in de meeste gevallen overeen met overtuigingen en praktijken van diens plaatselijke gemeenten.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerDe Nieuwe Koers
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk