De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

The Sign of 'The Cross

Avondmaal vieren in de pioniersplek Cross Culture Nieuwegein

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

The Sign of 'The Cross

Avondmaal vieren in de pioniersplek Cross Culture Nieuwegein

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Cross Culture Nieuwegein is een multiculturele pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), verbonden met de plaatselijke gemeente Hervormd Vreeswijk. In het afgelopen kerkelijke jaar bevond de pioniersplek zich in een proces om te komen tot een Avondmaalsviering. Dit afstudeeronderzoek mocht een bijdrage leveren aan dat proces. Aan de hand van contextonderzoek, literatuurstudie, diepte-interviews en participerende observaties zijn verschillende vragen beantwoordt over het vormgeven van een Avondmaalsviering: Hoe kan de pioniersplek recht doen aan de diversiteit van haar bezoekers? Hoe kan de pioniersplek recht doen aan haar eigen identiteit? Hoe kan de
pioniersplek recht doen aan haar verbondenheid met Hervormd Vreeswijk en daarmee met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)? Uiteindelijk blijkt dat Cross Culture Nieuwegein aan haar moedergemeente verantwoording af moet leggen over de keuzes die zij maakt. Deze keuzes moeten passen binnen de ruimte die de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) daarvoor biedt. De pioniersplek kan het Avondmaal missionair vormgeven, wat inhoudt dat zij het Avondmaal presenteert als een ontmoetingsplek met God en mensen, waar iedereen voor uitgenodigd wordt, waarna een keuzemoment voor deelname volgt. Daarbij zal gekozen worden voor een vorm, waarbij een getuigenis uitgaat van de eenheid en gemeenschappelijkheid van de Cross Culture familie. Hiermee doet de pioniersplek recht aan de verbondenheid met de Protestantse traditie van de moederkerk, aan de diversiteit van haar bezoekers en aan haar eigen identiteit.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerCross Culture Nieuwegein
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk