De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Huis voor allen

over evangelisatie in het seculiere Amsterdam

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Huis voor allen

over evangelisatie in het seculiere Amsterdam

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bijbelcentrum ‘Bij Simon de Looier’ is een evangelisatiepost in het centrum van Amsterdam, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten.
Het is een gastvrije plek waar iedere bezoeker zich welkom voelt. Een ‘huis voor allen’.
Er is onderzoek gedaan welke evangeliserende benadering het meest wenselijk is, in de seculiere context van de evangelisatiepost.
Aanleiding was dat het aantal bezoekers sinds 2010 is gestagneerd of zelfs verminderd. Er gesproken met verschillende betrokken personen en buurtbewoners van de evangelisatiepost en er is gekeken hoe andere Amsterdamse evangeliserende projecten werken.
Op basis van praktijk- en literatuuronderzoek is er een adviesrapport geschreven.
Geadviseerd wordt om met het Deputaatschap Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten te komen tot een duidelijk omschreven visie en realistische doelen aangaande het evangelisatiewerk. Dit is nodig om richting te geven aan waar men naar toe werkt. Eveneens zal het bijdragen aan een positieve onderlinge verhouding met het deputaatschap en de mensen van de evangelisatiepraktijk.


Door de evangelist wordt er veel werk verzet om de evangelisatiepost bekend te maken in de Jordaan en om netwerken uit te breiden. Door middel van het inzetten van meer mensen en middelen zou dit kunnen worden uitgebreid. Contextualisate is een belangrijk element bij het evangeliseren. Het aansluiten bij de bezoeker is een voorwaarde om netwerken uit te breiden en te komen tot een geloofsgesprek.
Verder is geadviseerd vrijwilligers die werkzaam zijn bij de evangelisatiepost meer toe te rusten in kennis over de geseculariseerde stad Amsterdam en de omgang met de bezoekers.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerBijbelcentrum 'Bij Simon de Looier', Amsterdam
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk