De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In veilige handen!

Grensoverschrijdend gedrag van kinderen van 4 t/m 12 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In veilige handen!

Grensoverschrijdend gedrag van kinderen van 4 t/m 12 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze samenvatting zetten wij de bevindingen van ons onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van kinderen tussen de 4 en 12 jaar, voor u op een rijtje. Wij verwijzen u voor meer informatie naar onze deelvragen en conclusie.

Voor ons onderzoek hadden wij als doel om antwoord te geven op onze hoofdvraag en tevens aan te sluiten met het ontwikkelen van een bijpassend product. De hoofdvraag luidt als volgt: “Wat hebben de vrijwilligers, van de Kinderhuiskamer-Schollevaar, nodig om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen te werken, zodat alle kinderen zich op hun gemak voelen en hoe kan dit vorm gegeven worden in de Kinderhuiskamer?”
Om hierop antwoord te kunnen geven, zijn we gestart met een literatuuronderzoek, aansluitend hebben we tien enquêtes gehouden onder de vrijwilligers, vier keer geobserveerd in de kinderhuiskamer, drie enquêtes gehouden bij andere burgerinitiatieven die ook met kinderen werken en twee interviews gehouden met een orthopedagoge en de coördinatoren van de Kinderhuiskamer-Schollevaar.

In de eerste deelvraag zijn we gaan kijken naar wat er verstaan wordt onder grensoverschrijdend gedrag en welke invloed de sociale ontwikkeling van kinderen hierop heeft. De conclusie was dat de definitie van dit onderwerp erg breed en veel omvattend is, maar dat het erop neerkomt dat iemand slachtoffer is of dreigt te worden van ongewenst gedrag. Daarnaast heeft de sociale ontwikkeling ook wel degelijk invloed in de mate waarin een kind grensoverschrijdend gedrag vertoond.

We zijn ook gaan kijken naar hoe het in de praktijk gesteld is en we zijn een daarom een blik gaan werpen in de Kinderhuiskamer zelf, hier ging deelvraag 2 over. Door middel van observaties, enquêtes en interviews hebben we gezien en gehoord dat het regelmatig voorkomt dat een kind grensoverschrijdend gedrag vertoont en dat dit op zowel verbale als non-verbale wijze geuit wordt.

Om hier vervolgens op aan te sluiten, hebben we in deelvraag 3 de literatuur geraadpleegd over het handhaven van grensoverschrijdend gedrag. Naast dat duidelijkheid, regels, positieve aandacht en relatie belangrijke onderdelen zijn, bleek dat de omgeving ook grote invloed heeft op het vertonen van ongewenst gedrag door de kinderen. Deelvraag 4 gaat daarom in op het belang van het creëren van een veilige speel- en leeromgeving ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Om een goed beeld te kunnen vormen van of dit thema ook bij andere jeugdwerkers speelt en hoe zij hier dan weer mee omgaan, hebben we drie enquêtes gehouden bij andere burgerinitiatieven die kinderwerk doen. Dit gaat om Kinderclub aan de Dunne Bierkade in Den Haag, Athletes in action en Sonshine Rotterdam. Hieruit is gebleken dat dit onderwerp erg actueel is en dat ook anderen veel te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.

Voor ons werd toen al snel duidelijk dat we iets wilden ontwikkelen dat ingezet kon worden in de Kinderhuiskamer-Schollevaar, maar ook met eventueel een kleine aanpassing bij andere kinderwerk initiatieven. In deelvraag 6 zijn we ons daarom gaan focussen op het ontwikkelen van een factsheet en een stappenplan dat vrijwilligers zou ondersteunen bij het omgaan en adequaat reageren op grensoverschrijdend gedrag van kinderen.

Uit ons onderzoek zijn ook een aantal aanbevelingen gekomen, namelijk het bekend maken van de doelen aan de vrijwilligers, het maken van een duidelijk tijdschema voor de kinderen, het opstellen van een protocol, het bieden van een cursus aan de vrijwilligers en het houden van persoonlijke functioneringsgesprekken.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
PartnersStichting Perspectief Jeugdwerk
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk