De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het rapport ‘werken met competenties’ bevat een onderzoek naar hoe de mogelijkheden van de hbo-theoloog die werkzaam is in het werkveld van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland worden benut. Het onderzoek is een deelonderzoek van het lectoraat ‘geloven in context’ dat veranderende geloofspraktijken wil bestuderen in de verschillende werkdomeinen waarbinnen de hbo-theoloog zich begeeft. Het doel hierbij is om het onderwijs te verbeteren en beter te laten aansluiten bij de praktijk.
Studenten van de Christelijke Hogeschool Ede worden breed opgeleid. Zo dienen zij een scala aan competenties te verwerven, waardoor zij na het afronden van hun studie competent zijn voor het werkveld. De competenties waarin de studenten worden opgeleid, zijn: de hermeneutische, pastorale, liturgische, missionaire, educatieve, agogische, communicatieve, organisatorische, leidinggevende, persoonlijke & spirituele competentie. Ook dient de student competent te zijn in samenwerking. Binnen dit onderzoek werd gekeken naar de vraag of de hbo-theoloog, die binnen de Gereformeerde Bond werkzaam wil zijn, de breedte die de opleiding via het competentiegericht onderwijs aanbiedt wel nodig heeft. Er kan namelijk verschil zijn tussen dat, wat de hbo-theoloog aan competenties heeft meegekregen of ontwikkeld vanuit de opleiding en dat wat de gemeente of organisatie van de hbo-theoloog aan competenties vraagt. Omdat een onderzoek naar de relevantie van alle genoemde competenties niet haalbaar was, werd dit onderzoek toespitst op twee competenties die relevant zijn voor het werken binnen de context van de Gereformeerde Bond. Het ging hierbij om de hermeneutische en agogische competentie en de bijbehorende kerntaken zoals beschreven in het beroepsprofiel van de Christelijke Hogeschool Ede. De reden dat er specifiek is gekeken naar deze twee competenties is, omdat die, historisch gezien, spanning (kunnen) opleveren. De vraag die binnen dit onderzoek uiteindelijk werd gesteld was daarom hoe worden de mogelijkheden van de hbo-theoloog met betrekking tot de hermeneutische en agogische competentie benut en of de opleiding wat dit betreft aansluit bij de praktijk.
Door middel van exploratief onderzoek hebben de onderzoekers het antwoord op de onderzoeksvraag proberen te achterhalen. Het bestond uit de volgende onderdelen;
1. Een literatuuronderzoek
2. Een kwantitatief onderzoek door middel van een survey waarbij professionals werden bevraagd naar het gebruik van de hermeneutische en agogische competentie in de praktijk van het werken binnen de Gereformeerde Bond.
3. Een kwalitatief onderzoek door middel van diepte- interviews om de bevindingen vanuit de enquête te bespreken en nader te duiden.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerLectoraat 'Geloven in context'- Christelijke Hogeschool Ede
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk