De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Activiteitencentrum (AC) De Baanbreker is voornemens een vrijetijdsbesteding op zaterdag te starten voor mensen met een verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (NAH). Voor aanvang van het onderzoek was het niet duidelijk of hier daadwerkelijk behoefte aan was. Om te achterhalen of hier behoefte aan is, is een behoefteonderzoek uitgevoerd waar de volgende onderzoeksvraag centraal staat: “‘Wat zijn de behoeften van cliënten met een verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel van AC De Baanbreker met betrekking tot een vrijetijdsbesteding op zaterdag?’’ Om tot een antwoord te komen op deze hoofdvraag is, naast literatuuronderzoek, gebruik gemaakt van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden, te weten diepte-interviews, groepsinterviews en focusgroepen. Tot slot is ook gebruik gemaakt van een kwantitatieve onderzoeksmethode; de enquête. Het onderzoek is uitgevoerd bij Gemiva-SVG Groep, AC De Baanbreker onder de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
PartnerGemiva-SVG Groep
Datum2018-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk