De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Prostituees: Sexy of slachtoffers?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Prostituees: Sexy of slachtoffers?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vrouwelijke prostituees worden veelal negatief afgebeeld in protestants-christelijke
berichtgeving, zo stellen verschillende vrouwelijke prostituees (Anna, 2016, Dee, 2015 &
Zondares, 2016). Zij krijgen vaak de slachtofferrol toegewezen, terwijl zij deze zelf niet
ervaren. Volgens deze bronnen is het merendeel geen slachtoffer, maar juist een trotse
ondernemer.
Het doel van dit onderzoek is achterhalen welke visie protestants-christelijke media hebben
op prostitutie en in hoeverre deze door wordt vertaald in hun berichtgeving, Hiervoor is de
volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe framen protestants-christelijke Nederlandse
media vrouwelijke prostituees en wat zijn hun beweegredenen?”
Om een antwoord te kunnen geven op de bovenstaande onderzoeksvraag is een
kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse (Koetsenruijter & Van Hout, 2014, pp.166 &
192) uitgevoerd op de Evangelische Omroep en het Reformatorisch Dagblad aan de hand
van de vijf frames van Jack Lule (2001, pp.22-25). De gebruikte frames zijn het slachtoffer-,
zondebok-, held-, goede moeder- & bedriegsterframe. Deze analyse is aangevuld met
kwalitatieve interviews die zijn gehouden met verschillende journalisten.
Uit dit praktijkonderzoek is gebleken dat de protestants-christelijke media vrouwelijke
prostituees veelal negatief als portretteren. Hierbij focust de Evangelische Omroep zich
voornamelijk op het overbrengen van een boodschap waarin de prostituees worden
neergezet als slachtoffer, terwijl het Reformatorisch Dagblad prostituees ook beschrijft als
zondebokken.
De interviews wijzen uit dat een protestants-christelijke levensbeschouwing hier een grote rol
in kan spelen. Prostitutie is immers niet hoe de Bijbel vertelt om te gaan met seksualiteit.
Michiel Bakker van het Reformatorisch Dagblad benoemt dat deze framing volgens hem niet
erg is, omdat zijn lezers een bepaalde duiding verwachten. Jojanneke van den Berge van de
Evangelische Omroep beargumenteert dat een programma of artikel zonder framing niet aan
je doelgroep valt te verkopen.
Op basis van deze conclusie wordt onder andere aanbevolen om als protestants-christelijke
journalist je eigen levensovertuiging naast je rol als journalist te plaatsen, in plaats van
erboven. Met dit gegeven kunnen er meerdere invalshoeken van een onderwerp belicht
worden. Ook prostituees zouden, in het tijdperk van social media, hun eigen stem meer
kunnen én mogen laten horen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingJournalistiek
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk