De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van de geestelijk verzorger in het therapeutisch milieu van De Blinkert

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De rol van de geestelijk verzorger in het therapeutisch milieu van De Blinkert

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Blinkert is een specialistisch verpleeghuis van het Leger des Heils. Het is gevestigd in Baarn. De Blinkert is een specialistisch verpleeghuis voor complexe zorg en behandeling. Het gaat om cliënten die niet alleen lichamelijke verpleging en verzorging nodig hebben, maar ook hulp en begeleiding op het gebied van psychiatrie en/of verslaving of sociaal-maatschappelijke problemen. De cliënten van De Blinkert kunnen vanwege hun problemen geen passende plek vinden binnen de reguliere verpleeghuiszorg.

De Blinkert is mijn stageplek geweest en tijdens een vergadering over het jaarverslag kwam het onderwerp ‘therapeutisch klimaat’ aan de orde.
Tijdens mijn stage heb ik gemerkt dat het regelmatig voorkomt dat er situaties zijn, waarin een geestelijk verzorger niet betrokken wordt in een situatie, terwijl dat wellicht wel had gekund. Naar aanleiding hiervan is het idee voor het volgende project ontstaan: De geestelijk verzorger heeft mij gevraagd dit onderzoek te doen om er achter te komen op welke manier de geestelijk verzorger een rol kan spelen in het therapeutisch milieu.

Het adviesrapport is geschreven n.a.v. de uitkomsten van literatuuronderzoek en kwantitatief- en kwalitatief onderzoek in De Blinkert.

Er wordt onder andere aanbevolen om de geestelijke verzorging standaard in te schakelen bij de intake van een cliënt en bij de evaluatie van het handelen rond het sterven van een cliënt. Het verdient ook aanbeveling het zorgpersoneel toe te rusten met als doel ‘kennis van geestelijke verzorging verkrijgen’. Om goede zorg te kunnen leveren is ook zorg- en waardering – voor de zorgmedewerkers van groot belang en er kan gedacht worden aan het herzien van de taken van de geestelijke verzorging. De geestelijke verzorging zou dan niet alleen voor cliënten beschikbaar zijn, maar ook voor personeelsleden.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
AfstudeerorganisatieLeger des Heils
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk