De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Refugees welcome!

Kerken & hun betrokkenheid bij vluchtelingen in de noodopvang. Wat zijn de gevolgen? Een eerste impressie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Refugees welcome!

Kerken & hun betrokkenheid bij vluchtelingen in de noodopvang. Wat zijn de gevolgen? Een eerste impressie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is een eerste impressie van de gevolgen in kerken die betrokken zijn bij vluchtelingen in de noodopvang. Op vijf verschillende plaatsen in het land, te weten Alphen aan den Rijn, De Meern, Emmen, Valkenswaard en Zaandam heb ik veldonderzoek gedaan in de lokale Protestantse Gemeenten voor mijn opdrachtgever Kerk in Actie. Deze kerken zijn betrokken geweest bij de hulp aan vluchtelingen in de plaatselijke noodopvang in de periode tussen oktober 2015 en juni 2016. Ik heb onderzocht op welke wijze de betrokkenheid tot stand is gekomen en op welke manieren dit praktisch is vormgegeven. Ook heb ik gekeken van welke hulpbronnen men gebruik heeft gemaakt. Door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek heb ik onderzocht wat de waardering van deze betrokkenheid is door de vluchtelingen zelf, de predikanten en kerkelijk kader en door de gemeenteleden. Hiernaast heb ik vanuit literatuur en de Bijbel gekeken naar aanknopingspunten voor de lokale kerken in het omgaan met vluchtelingen.
Op basis van recente praktijkervaringen heb ik onder andere kunnen concluderen dat kerken een grote rol vervullen tijden het verblijf van vluchtelingen in de noodopvang. Er zijn betekenisvolle activiteiten ontplooid, waarin de predikant een bepalende rol kan spelen in het type activiteiten. Betrokkenheid bij vluchtelingen hebben de vijf kerken in beweging gezet en biedt kansen voor de kerk naar buiten. Ik sluit het eindproduct af met zeven handreikingen die Kerk in Actie kan doen aan kerken die betrokkenheid bij vluchtelingen overwegen of nog gaan starten.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk