De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In bloei staan

Een onderzoek naar de stimulatie van geestelijke groei in een postmoderne samenleving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In bloei staan

Een onderzoek naar de stimulatie van geestelijke groei in een postmoderne samenleving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek richt zich op de vraag hoe het bestuur van Puur2 geestelijke groei bij betrokken vrouwen kan stimuleren in een postmoderne samenleving. Na het uitwerken van de begrippen ‘individualisering’, ‘secularisering’ en ‘belevingscultuur, onder de noemer: postmoderne samenleving is er een Bijbels-theologisch kader opgesteld en praktijkonderzoek uitgevoerd onder vrouwen. Door middel van een enquête en diepte-interviews is er inzicht verkregen in wat vrouwen helpt om geestelijke groeien, wat hen belemmert en hoe vrouwen geestelijke groei definiëren. De uitkomsten uit het literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek geven weer dat geestelijke groei drie zaken omvat: het hoofd, het hart en de houding. Als een christelijke gemeenschap geestelijke groei wil stimuleren bij betrokkenen is het van belang om aan deze drie aspecten aandacht te geven.
Naast de holistische definiëring van geestelijke groei zijn er zaken die geestelijke groei bij vrouwen belemmeren, met name; gebrek aan discipline en de eigen ik (die in eerste instantie belangrijker lijkt te zijn dan God). Ontmoeting met andere christenen en het ervaren van God is voor vrouwen noodzakelijk en is een belangrijk hulpmiddel dat geestelijke groei stimuleert. Aanbevelingen voor de organisatie zijn dan ook om in de geestelijke inhoud ruimte te geven aan hoofd, hart en houding. Voornamelijk houding mag ruimte krijgen omdat dit minder benadrukt wordt bij Puur2 dan andere aspecten. Daarnaast heeft groei in houding te maken met het hele leven en komt gebrek aan discipline op de achtergrond te staan. Geestelijk groeien in niet alleen de stille tijd aan het einde van de werkdag maar omvat het hele leven. Daarnaast kan de organisatie tijdens ontmoetingsmomenten het delen en leren van elkaar meer faciliteren. Omdat ontmoeting een belangrijk aspect is voor vrouwen moet dit ingevuld worden naar de behoefte van vrouwen: een brede invulling, gericht op beleven en ervaren en ruimte voor praten en delen. Geestelijke groei is een proces, met als doel dat vrouwen ‘in bloei staan’. Puur2 mag ‘besproeien’ en ‘bewerken’.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerVrouwenorganisatie Puur2, Zwolle
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk