De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie goed doet, goed ontmoet!

Afstudeeronderzoek naar de betekenis van de bouwsteen wederkerigheid van de methodiek Dichterbij voor het sociaal werkveld

Wie goed doet, goed ontmoet!

Afstudeeronderzoek naar de betekenis van de bouwsteen wederkerigheid van de methodiek Dichterbij voor het sociaal werkveld

Samenvatting

De methodiek Dichterbij is geschreven als hulpmiddel in de huidige participatiesamenleving. Dichterbij bestaat uit drie bouwstenen, te weten empowerment, wederkerigheid en moreel handelen. Wij hebben onderzoek gedaan naar de tweede bouwsteen wederkerigheid. Het kernbegrip wederkerigheid is relatief nieuw binnen het sociaal werk. Voor de vakgroep methodiekdocenten MWD was er baat bij een heldere en concrete begripsomschrijving en daarbij hoe het principe van wederkerigheid werkt of werkzaam kan zijn in de praktijk van het sociaal werk. De opdrachtgevers wilden daarbij weten welke veranderingen of toevoegingen wederkerigheid vanuit de praktijk mee kan brengen voor het onderwijs binnen de Academie Sociale Studies.

De hoofdvraag luidde als volgt: wat is de betekenis van de bouwsteen wederkerigheid van de methodiek Dichterbij voor het sociaal werkveld? Door gebruik te maken van drie deelvragen hebben wij antwoord kunnen geven op onze hoofdvraag. Eerst hebben we onderzocht wat het begrip wederkerigheid inhoudt vanuit theoretische kaders. Vervolgens hebben we gekeken naar de invulling die praktijkvoorbeelden geven aan wederkerigheid. Als derde en laatste hebben we sociaal werkers geïnterviewd met de vraag wat de betekenis van wederkerigheid is met betrekking tot de ondersteuning die ze bieden aan burgers/wijkbewoners.

De belangrijkste uitkomst van ons onderzoek is dat hulp krijgen én hulp geven vanuit een wederkerige relatie een positief, versterkend effect kan hebben op zowel de burger als individu, als op het samenleven in de buurt. De sociaal werker is vanuit een ondersteunende, coachende rol nodig om wederkerigheid te bewerkstelligen. Daarbij staat werken vanuit een gelijkwaardige relatie centraal.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk