De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werk in uitvoering

Wat is er nodig voor een succesvolle begeleiding om kandidaten van 50|50 Workcenter Arnhem te activeren tot re-integratie?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Werk in uitvoering

Wat is er nodig voor een succesvolle begeleiding om kandidaten van 50|50 Workcenter Arnhem te activeren tot re-integratie?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksverslag heeft als onderwerp: Succesvolle begeleiding van jongeren in de leeftijd van 17 tot 27 jaar, die psychosociale problematiek ervaren en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het doel van dit onderzoeksverslag is om aanbevelingen te kunnen doen voor 50|50 Workcenter op locatie Vast en Verder in Arnhem. Met deze aanbevelingen willen de studenten handvatten aanreiken zodat 50|50 Workcenter nog beter aan kan sluiten bij de specifieke doelgroep die zij begeleidt en hen kan activeren tot re-integratie.
Relevante interne documenten zijn geselecteerd in samenspraak met de opdrachtgever. Literatuur is verkregen door te zoeken in aangereikte databases vanuit de Christelijke Hogeschool Ede.
De beschreven resultaten zijn als volgt opgebouwd: na een inleidend hoofdstuk is eerst een vooronderzoek beschreven naar de specifieke doelgroep. Hierna wordt de visie van 50|50 Workcenter beschreven aan de hand van onderzochte interne documentatie. Vervolgens is een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar succesvolle methodieken en/of coachingstechnieken ten behoeve van de doelgroep. De literatuurstudie heeft verder geleid tot een samengestelde topiclijst die als basis heeft gediend voor afgenomen interviews met betrokkenen. Nadien zijn de nodige conclusies getrokken welke dienen als basis voor aanbevelingen.
Op basis van de resultaten en conclusies kan worden gesteld dat succesvolle begeleiding afhankelijk is van een aantal (succes)factoren. Literatuurstudie heeft een succesvolle methodiek opgeleverd genaamd IPS (Individuele Plaatsing en Steun) die mogelijk helemaal inzetbaar is op locatie Vast en Verder in Arnhem. Ook kan ‘Psycho-Educatie’ verdieping brengen in het werken met de doelgroep. Aanbevelingen zijn vooral gericht op deze drie uitkomsten.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
PartnerLeger des Heils, 50|50 Workcenter Arnhem
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk