De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Teanne Breure en Anja Wittekoek hebben in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gedaan naar de werkwijze en het beleid van de Raad omtrent het signaleren en bespreken van seksueel misbruik. Uit het literatuuronderzoek bleek het belang van het signaleren en bespreken van seksueel misbruik en mogelijke hulpmiddelen hiervoor. De documentenanalyse in beleidsdocumenten van de Raad leverde vooral algemene informatie op, specifiek informatie over het signaleren of bespreken van seksueel misbruik is niet te vinden. Uit interviews met tien raadsonderzoekers bleek dat raadsonderzoekers het lastig vinden om seksueel misbruik te signaleren. Ze missen een visie van de Raad en kennen geen specifieke werkwijze hiervoor. De rol van de gedragsdeskundige wordt erg positief ervaren. Uit interviews met vijf deskundigen bleek dat een gebrek aan alertheid en het spanningsveld tussen efficiëntie en kwaliteit de grootste verbeterpunten zijn voor de Raad wat betreft het signaleren van seksueel misbruik. De grootste verbeterpunten voor het bespreken van seksueel misbruik zijn de samenwerking met ketenpartners en het maken van bewuste keuzes rondom het wel of niet in gesprek gaan met kinderen over seksueel misbruik. In het onderzoek worden verschillende aanbevelingen voor de Raad geformuleerd. Bepaalde aspecten zouden (meer) gestimuleerd moeten worden vanwege de positieve invloed op het signaleren en bespreken van seksueel misbruik, zoals de rol van de gedragsdeskundige, collegiaal overleg en Signs of Safety. Daarnaast is het nodig dat de Raad zich bezint op haar signaleringsfunctie en naar haar medewerkers communiceert welke richtlijnen er zijn voor het signaleren en bespreken van seksueel misbruik.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
PartnerRaad voor de Kinderbescherming, Zwolle
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk