De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taakspel, meer dan een leuk spel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Taakspel, meer dan een leuk spel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een goed, positief klassenklimaat is voor zowel leerling als leerkracht essentieel. De leerkracht-leerling relatie speelt hierin een belangrijke rol. De CED-groep geeft aan dat het interventieprogramma Taakspel leidt tot een prettiger klassenklimaat met de nadruk op gewenst gedrag. Binnen dit kwantitatief onderzoek waarbij het interventieprogramma Taakspel is ingezet, is gekeken naar het effect dat Taakspel heeft op het regelovertredend gedrag, de relatie tussen leerkracht en leerling en uiteindelijk op het klassenklimaat in groep 5 van EBS Eden.
Bij de voormeting is de groep door de groepsleerkracht geobserveerd met betrekking tot het regelovertredend gedrag. Tevens hebben de leerlingen en de onderzoeker een vragenlijst met betrekking tot de leerkracht-leerling relatie ingevuld en heeft de groepsleerkracht een vragenlijst over het klassenklimaat ingevuld. Vervolgens is het Taakspel gedurende acht weken in de klas gespeeld. Na deze periode is bij de nameting de observatie opnieuw afgenomen en zijn de vragenlijsten nogmaals ingevuld.
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat na de inzet van het Taakspel het regelovertredend gedrag is gehalveerd. Bij de relatie leerkracht-leerling en het klassenklimaat is een verbetering aangetoond. De conclusie van dit onderzoek is dat het interventieprogramma Taakspel een positief effect heeft op het klassenklimaat en regelovertredend gedrag in aanmerking nemend, dat een goede interpersoonlijke relatie tussen leerkracht en leerling daartoe een voorwaarde vormt. Voor EBS Eden kan dit een aanzet zijn om Taakspel preventief schoolbreed in te gaan zetten.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
PartnersEBS Eden
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk