De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vrijwilligersmanagement in kerkelijk jeugdwerk

Een onderzoek naar hoe de HGJB gemeenten uit de achterban kan helpen hun vrijwilligers in het jeugdwerk te motiveren en te begeleiden

Open access

Rechten:

Vrijwilligersmanagement in kerkelijk jeugdwerk

Een onderzoek naar hoe de HGJB gemeenten uit de achterban kan helpen hun vrijwilligers in het jeugdwerk te motiveren en te begeleiden

Open access

Rechten:

Samenvatting

De afgelopen jaren werd er in de achterban van de HGJB gehoord dat het lastiger is om genoeg vrijwilligers te vinden voor het kerkelijk jeugdwerk. Het is daarnaast ook moeilijk om vrijwilligers te behouden. De onderzoeksvraag was daarom: ‘Wat zijn de problemen waar tegenaan gelopen wordt in de plaatselijke gemeenten in de motivering en begeleiding van vrijwilligers in het jeugdwerk?’ Literatuuronderzoek leverde een aantal aandachtspunten op het gebied van motivatie, werving, begeleiding en toerusting op. Door middel van interviews met uitvoerende jeugdleiders, aansturende jeugdouderlingen en een jeugdwerker uit vijf gemeenten uit de achterban, zijn de belangrijke problemen, oorzaken en bestaande handreikingen in kaart gebracht. Uitvoerders zagen dat de belangrijkste aandachtspunten in de werving liggen bij werken vanuit visie, duidelijke verwachtingen, meelopen met huidige leiders, goed inzetten van sociale media en gavengericht zoeken. In de begeleiding kon er gewerkt worden aan heldere visie verkondigen, inwerken, moeilijkheden inventariseren, goed afscheid nemen en het geven van positieve feedback. Toerusting op het gebied van vrijwilligersmanagement hebben aanstuurders echter nauwelijks gehad. De handelingsvraag is: Hoe kan de HGJB de plaatselijke gemeenten helpen om hun vrijwilligers in het jeugdwerk te motiveren en te begeleiden? Het bestaande HGJB-Groeiplan pakt fundamentele oorzaken aan van het vrijwilligersprobleem door aandacht te geven aan geloofsmotivatie, visie, prioriteit voor het jeugdwerk en verbinding in de gemeente. Advies aan de HGJB is om praktische handreikingen te bieden op de gevonden aandachtspunten op het gebied van motivatie, werving, begeleiding en toerusting. Dit zou kunnen door middel van een scan, training en/of vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingTheologie
PartnerHGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond)
Datum2023-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk