De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kerndoeldekkend onderwijs

Haalbaar binnen IPC?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Kerndoeldekkend onderwijs

Haalbaar binnen IPC?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit artikel was om te onderzoeken of er middels het IPC-concept er een kerndoeldekkend aanbod voor wereldoriëntatie wordt gerealiseerd op De Vlinderboom. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en een explorerend onderzoek. Aan de hand van de literatuurstudie zijn er vijf randvoorwaarden opgesteld om binnen IPC te kunnen voldoen aan de kerndoelen, namelijk: 1. Helderheid over de te behalen leerdoelen; 2. Een goede voorbereiding van de leerkracht voordat de Unit wordt doorlopen; 3. Het stapsgewijs doorlopen van de Unit; 4. Een actieve houding van de leerkracht; 5. Beoordeling en evaluatie Binnen het explorerend onderzoek zijn de CITO-scores van 2014-2016 geanalyseerd en heeft er een diepteinterview met bovenbouwleerkrachten van De Vlinderboom plaatsgevonden. Vanuit het explorerend onderzoek is het volgende geconstateerd: 1. Gemiddeld scoort De Vlinderboom 64,2% goed op de kerndoelen. De Vlinderboom heeft zelf 75% goed als norm voor een voldoende, waarbij het streefdoel 80% is. 2. De Vlinderboom heeft een actieve houding ten opzichte van het aanvullen van ervaren hiaten. 3. De kerndoelen zijn zo breed omschreven, dat er al gauw aan wordt voldaan. Al met al kan er worden geconcludeerd dat er middels IPC én de proactieve houding van leerkrachten er een kerndoeldekkend aanbod gerealiseerd wordt op CNS De Vlinderboom. Vanuit deze resultaten volgden er drie aanbevelingen voor de leerkrachten van De Vlinderboom: houd de regie, benut nog meer de handreikingen die IPC biedt en breng door meer te toetsen de kennis en vaardigheden van de leerlingen op het gebied van wereldoriëntatie in kaart. Ook volgde er een aanbeveling voor IPC-Nederland en scholen die met IPC werken: ga met elkaar in gesprek omtrent het spanningsveld betreffende de beoordeling en evaluatie.​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
PartnerCNS De Vlinderboom
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk