De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In interactie met het Proces Communicatie Model tijdens samenwerkend leren.

Een onderzoek naar de invloed van het Proces Communicatie Model op de interactie tussen leerlingen uit groep 6b van De Klokbeker tijdens het samenwerkend leren.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

In interactie met het Proces Communicatie Model tijdens samenwerkend leren.

Een onderzoek naar de invloed van het Proces Communicatie Model op de interactie tussen leerlingen uit groep 6b van De Klokbeker tijdens het samenwerkend leren.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was het onderzoeken of het Proces Communicatie Model (PCM) invloed had op de interactie tussen leerlingen tijdens samenwerkend leren. Met de volgende onderzoeksvraag werd onderzocht of hier sprake van was: "In hoeverre heeft het bewustzijn van het Proces Communicatie Model bij de leerlingen van groep 6b van De Klokbeker invloed op de interactie tussen leerlingen tijdens samenwerkend leren?" Om achter de persoonlijkheidstypen te komen, zijn de leerlingen geobserveerd aan de hand van een observatielijst voor PCM. Met de uitkomsten hiervan zijn zes willekeurige, heterogene groepjes samengesteld. Deze groepjes hebben zes keer een werkvorm uitgevoerd, waarin de interactie geobserveerd werd. Na de derde werkvorm was er sprake van een interventie waarin PCM aan de leerlingen werd uitgelegd. De observaties voor en na de interventie zijn vergeleken. Hieruit blijkt dat er sprake is van een significant zichtbaar verschil in de categorieën "toont instemming", "geeft oriëntatie/richting", "vraagt om suggesties" en "geeft blijk van spanning" van de IPA van Bales. Daarnaast is de kwaliteit van de interactie verbeterd. Hieruit blijkt dat PCM invloed zou kunnen hebben op de interactie tussen leerlingen tijdens samenwerkend leren.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk